Ivan Štěpán

Ivan Štěpán bol všestranný výtvarník, dizajnér, scénograf a multimediálny umelec. Vzdelanie získal v rokoch 1951 – 1955 na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Po skončení školy dva roky pracoval v kolektíve reštaurátorov Dómu sv. Martina a ďalšie dva bol aranžérom podniku Slovenská kniha. Potom začal pôsobiť na volej nohe. Jeho tvorivý záber bol veľmi široký. Vo voľnej tvorbe tvoril asambláže, objekty, multimediálne inštalácie, ako jeden s prvých na Slovensku pracoval s interakciou. Venoval sa scénografii a realizoval veľké výstavnícke akcie. V roku 1973 realizoval štátnu reprezentáciu na veľtrhu Incheba, kde navrhol veľkú stavbu v podobe mapy Československa z plastových segmentov na ploche 5000 m2. Venoval sa aj trojrozmernému dizajnu.

V oblasti úžitkovej grafiky bola jeho činnosť rozsiahla. Pracoval pre viaceré slovenské vydavateľstvá, riešil edície, navrhoval obálky pre kultúrne časopisy, ilustroval. Vytvoril filmové, divadelné a výstavné plagáty, ktoré charakterizuje snaha o novátorstvo. Napríklad ako prvý na Slovensku realizoval plastický plagát na legendárnu výstavu Danuvius v roku 1968, na ktorej aj vystavoval. Svoje asambláže využil na filmové plagáty. Do obálok na časopis Výtvarný život vnášal prvky časovej postupnosti a konceptu. V typografii rád pracoval s čistou plochou, ako jeden s prvých realizoval autorské typografické plagáty sieťotlačou. Využíval výrazové možnosti písma.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content