Robin R. Mudry

Autor

Robin R. Mudry je bádateľ, filozof, kurátor a aktivista. Študuje dejiny umenia na univerzite v Lipsku a je súčasťou programu Philosophy, Art and Critical Thought na The European Graduate School. Vo svojej práci sa zaoberá estetikami odporu, umenia v strednej Európe, postštrukturalistickou teóriou a historickými a súčasnými podobami politickosti. Nedávno vydal spoločne s Pavlom Liškom medzinárodný a medzioborový zborník TEXTile Manifestoes v nakladateľstve Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe.

Publikácie

Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie