Adrián Kobetič

Autor

Adrián Kobetič študoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom v Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Publikácie

Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie