Tibor Uhrín

Autor

Tibor Uhrín je dizajnér a pedagóg. V dizajnérskej tvorbe využíva najmä remeselné spôsoby výroby. Je vedúcim Katedry dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, vedie ateliér Inovácia. Publikuje úvahy o remesle a dizajne, napísal knihu Drevo, dizajn a tradícia.