Virtuálna realita v dizajnérskom procese

Technológie a digitalizácia za posledných dvadsať rokov výrazne ovplyvnili kreatívny a dizajnérsky priemysel. Zásadný technologický prelom nastal v roku 2016, keď Google uviedol projekt virtuálnej kresby Tilt Brush. Kým kresba a maľba boli dovtedy chápané ako výsostne dvojdimenzionálne médiá, nástupom virtuálnej kresby autori dostali možnosť vyjadriť svoje idey pomocou skice v trojdimenzionálnom priestore. Idea 3D kresby nie je nová, pracovali s ňou aj výrazné osobnosti 20. storočia. Napríklad Pablo Picasso za pomoci fotografa Gjona Miliho už v roku 1949 vytváral pôsobivé svetelné kresby – luminografie. Po desaťročia umelci a dizajnéri snívali o spôsobe, ktorý by pretavil ich priestorové idey do trojdimenzionálnej skice.

Pablo Picasso kreslí svetelného kentaura. Foto: Gjon Mili. Zdroj: https://www.life.com/ arts-entertainment/behindthe- picture-picassodraws- with-light/
Pablo Picasso kreslí svetelného kentaura. Foto: Gjon Mili. Zdroj: https://www.life.com/ arts-entertainment/behindthe- picture-picassodraws- with-light/

Pod tradičným pojmom skica rozumieme rýchle zachytenie nápadu pomocou dvojdimenzionálneho média. Takýto náčrtok je intuitívny a expresívny, nepodáva však ucelenú predstavu o tvare, a preto autor musí nakresliť svoj nápad z množstva uhlov, aby ho príjemca vedel dekódovať. Virtuálna kresba prináša nový spôsob komunikácie, keď autor expresívne vyjadrí nápad v priestore a pozorovateľ ho dokáže obsiahnuť z ľubovoľného uhla a perspektívy. Zámerom tohto článku je pomôcť dizajnérom a kreatívcom zorientovať sa v ponuke virtuálnych nástrojov. Text prináša prehľad šiestich najintuitívnejších a najrozvinutejších softvérov, ktoré dizajnérom výrazne zjednodušia komunikáciu s klientmi a kolegami. Tradičné dizajnérske nástroje, ako sú 2D kresby a počítačom riadený dizajn (z angl. skratky CAD – computer aided design), majú obmedzenia, pokiaľ ide o vizualizáciu a testovanie návrhov v reálnom svete. Klasické nástroje poskytujú plochú reprezentáciu návrhov a často vyžadujú fyzický prototyp, testovanie a vylepšenie dizajnu. Nástroje virtuálnej reality vznikli s cieľom riešiť tieto obmedzenia a poskytnúť dizajnérom pôsobivejší a intuitívnejší spôsob vytvárania, vizualizácie a testovania návrhov. Pomocou platforiem virtuálnej reality môžu dizajnéri vytvárať 3D modely a simulácie vo virtuálnom prostredí, ktoré sa veľmi podobá skutočnému svetu. Môžu interagovať s dizajnom pomocou prirodzených gest, ako je uchopenie predmetov a manipulácia s nimi, čo poskytuje intuitívnejší a prirodzenejší zážitok z dizajnu. Softvéry virtuálnej reality umožňujú rýchle prototypovanie a iteráciu, čím sa znižuje čas a náklady potrebné na testovanie a vylepšovanie návrhov. To je užitočné najmä v odvetviach, ako je produktový dizajn, architektúra a automobilový dizajn, kde môže byť vytváranie fyzických prototypov časovo náročné a drahé. Ďalšou výhodou takýchto softvérov je spolupráca s členmi tímu v reálnom čase bez ohľadu na ich fyzickú polohu. To umožňuje efektívnejšie procesy navrhovania, pretože členovia tímu môžu poskytovať spätnú väzbu a vykonávať zmeny v reálnom čase bez potreby fyzických stretnutí alebo prototypov. Virtuálna realita (VR) tak slúži ako teleport a posúva online mítingy to takmer fyzickej roviny. Celkovo sa platformy virtuálnej reality (Gravity Sketch, Tilt Brush, Tvori a iné) v kreatívnom priemysle objavili za posledných sedem rokov ako odpoveď na potrebu pohlcujúcejších a intuitívnejších dizajnových zážitkov. Poskytujú dizajnérom výkonný nástroj na vytváranie, testovanie a zdokonaľovanie návrhov vo virtuálnom prostredí, čo môže viesť k lepším výsledkom návrhu a zlepšenej komunikácii s klientmi a kolegami. V súčasnosti je badať najmä príklon mladej generácie tvorcov k virtuálnej realite, a to z niekoľkých dôvodov: Mladí ľudia vyrástli s technológiami a poznajú digitálne prostredie lepšie ako staršie generácie. Používanie digitálnych nástrojov im vyhovuje a pojem virtuálna realita im nie je cudzí. Sociálne médiá a herné platformy prispeli k popularizácii virtuálnej technológie najmä medzi generáciou Gen Z a mileniálmi. Mladšiu generáciu často priťahujú interaktívne a pohlcujúce zážitky a zaujíma sa o kariéru v dizajne, inžinierstve a iných oblastiach, ktoré si vyžadujú používanie softvérov virtuálnej reality. Rastúce uplatnenie virtuálnej reality v týchto odvetviach vytvorilo pre mladých ľudí viac príležitostí na vzdelávanie a kariéru. Keďže sa technológia virtuálnej reality stáva dostupnejšou, mladšie generácie k nej majú lepší prístup. To viedlo k vyššiemu záujmu o tieto nástroje a angažovanosti sa v tejto oblasti medzi študentmi a mladými tvorcami. V nasledujúcich častiach uvádzam nástroje, ktoré výrazne zjednodušia komunikáciu v priemyselnom a grafickom dizajne. Tieto platformy sú vynikajúce aj pre voľné druhy umenia, ako sú maľba, intermédiá a grafika.

Proces 3D skicovania. Zdroj: Žofia Babčanová
Proces 3D skicovania. Zdroj: Žofia Babčanová

Šesť najlepších nástrojov virtuálnej reality pre dizajnérov

Gravity Sketch

Jedným z najintuitívnejších a profesionálnych programov virtuálnej reality je v súčasnosti Gravity Sketch. Návrhársky nástroj Gravity Sketch je 3D, ktorý umožňuje dizajnérom vytvárať, spolupracovať a modelovať vo virtuálnom prostredí. Softvér vznikol v roku 2017 v Londýne. Uvádzam niekoľko príkladov, ako môžu dizajnéri použiť Gravity Sketch: Rýchly návrh konceptu: Dizajnéri môžu použiť 3D skicovanie na rýchle načrtnutie a variáciu konceptov produktov, prostredí a postáv. Pomocou nástrojov Ink a Stroke dokážu dizajnéri naskicovať gestickú 3D skicu v mierke 1:1.

Shapes XR

Shapes XR je platforma virtuálnej a rozšírenej reality určená na vytváranie 3D modelov a návrhov a integráciu viacerých užívateľov pri tvorbe projektov. Platformu vyvinula spoločnosť The Wild so sídlom v Seattli. Platforma poskytuje množstvo funkcií na vytváranie a manipuláciu s 3D tvarmi a objektmi, pridávanie textúr a materiálov a aplikovanie osvetlenia na vytvorenie realistického a pohlcujúceho prostredia.

Open Brush

Keď Google spustil v roku 2016 aplikáciu Tilt Brush, ovoril svet virtuálnej reality pre kreatívcov. Aplikácia umožňovala maľovať dynamické umelecké diela v 3D priestore. Jednoduché rozhranie a intuitívne ovládanie si rýchlo obľúbili mladí
tvorcovia, ale aj nadšenci technológie. Nanešťastie sa Google v roku 2021 rozhodol prestať podporovať Tilt Brush a sprístupnil kód pre verejnosť.

Quill by Smootstep

Quill dokáže spracovať dátovo veľké kresby a animácie, ako sú tie, ktoré sú vytvorené v animačnom štúdiu, ale potrebuje na to PC (notebook, stolný počítač alebo pracovnú stanicu) a pripojený headset VR (napríklad Oculus Rift, Rift S alebo Quest 2, ak máte Oculus Link alebo podobný kompatibilný kábel).

Adobe Substance 3D Modeler

Substance 3D Modeler je softvér na 3D modelovanie vyvinutý spoločnosťou Adobe, ktorý umožňuje používateľom vytvárať a upravovať 3D modely v prostredí virtuálnej reality. Na rozdiel od väčšiny 3D modelovacích nástrojov Substance nepracuje so SUBD (teda s polygónmi, vertexami a hranami), ale s voxelmi.2

Tvori

Tvori je nástroj, ktorý umožňuje dizajnérom vytvárať a animovať 3D modely a prostredia vo virtuálnom priestore. Tvori je užívateľsky prívetivý nástroj, ktorý môžu používať dizajnéri všetkých úrovní skúseností, od začiatočníkov až po pokročilých používateľov. Poskytuje knižnicu vopred pripravených prostriedkov vrátane postáv, rekvizít a prostredí, ktoré možno ľahko prispôsobiť potrebám projektu.

Dizajn obuvi. Zdroj: Žofia Babčanová
Dizajn obuvi. Zdroj: Žofia Babčanová

Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2023 na s. 42
Predaj časopisu Designum
Ospravedlnenie za chybne uvedenú predajnú cenu