Písma čísla 1/2023

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie aj sprostredkovať v praxi. V tomto ročníku pokračujeme v prezentácii študentských písmiem, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typo pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. Hoci mnohé z nich boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle je v nadpisoch použité písmo Forever od Ester Mládenkovej.

Simona Császárová

Základným a charakteristickým prvkom rodiny experimentálneho variabilného písma Forever je segment, z ktorého je každý znak „pixlovo“ vyskladaný. Zmenou tvaru segmentu sa mení aj celkový vizuálny charakter písma. Písmo vzniklo v štyroch sériách. Odlišujú sa od seba rôznym zahustením počtu segmentov v znaku a ich uložením. Takýto prístup ponúka veľký počet variácií, v prípade písma Forever je výsledok redukovaný na desať rôznych štýlov v jednej sérii. Využitím technológie variabilného písma je možná plynulá premena medzi jednotlivými štýlmi, vznikajú tak ďalšie nečakané medzistupne. Rodina písma Forever vznikla v ateliéri Typo na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v zimnom semestri 2022 a bola odprezentovaná formou piatich „flipbookov“, ktoré slúžia zároveň ako písmové vzorkovnice. V každej vzorkovnici otáčaním strán vzniká plynulá sekvencia 201 rôznych podôb písma – analógová verzia digitálneho variabilného písma.


Celý článok nájdete v časopise Designum 1/2023 
Predaj časopisu Designum
Ospravedlnenie za chybne uvedenú predajnú cenu

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
CIPÁR&LOGO.ETC. (V. Rostoka). Foto: Adam Šakový

CIPÁR&LOGO.ETC.

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
99,00
Prejsť na publikácie