Písma čísla 4/2022

Časopis Designum už niekoľko ročníkov poskytuje priestor na prezentáciu nových písiem, ktoré vznikli za posledné obdobie na Slovensku. Naším zámerom je písma nielen prezentovať, ale prostredníctvom využitia v nadpisoch jednotlivých príspevkov ich aplikovanie v praxi aj sprostredkovať. V zachovaní určitej kontinuity sa v tomto roku opäť vraciame k študentským písmam, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typolab pod pedagogickým vedením Michala Tornyaia a Pala Bálika. Hoci mnohé predstavované študentské písma boli podporené výučbou v spoločnom ateliéri, ich rozmanitosť je výsledkom individuálnych prístupov v tematickom a technickom stvárnení. V tomto čísle prezentujeme písma od Simony Császárovej (PUQ), Miriam Polacsek (Impulz) a Róberta Púčeka (Grid).

Písmo PUQ. Simona Császárová

Simona Császárová

Písmo PUQ bolo vytvorené v Typolabe na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rámci bakalárskej práce pre publikáciu 170 gramov šťastia — Majstrovstvá v ľadovom hokeji. Hlavný charakter písma je založený na doťahoch v tvare hokejok. Písmo je možné použiť ako textové aj titulkové. Obsahuje špeciálne štylistické alternatívy, aby nedošlo ku kolízii hokejok na ľade.

Písmo Impulz. Miriam Polacsek

Miriam Polacsek

Písmo Impulz je hlavnou zložkou vizuálnej identity mládeže Impulz s rovnomenným názvom. Je to skupina veriacich mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú v Apoštolskej cirkvi. Stretnutia sú zamerané na rozvíjanie vzájomných vzťahov a vzťahu s Bohom. Keďže vzťahy sú tak veľmi dôležité, inšpirovali ma pri tvorbe písma vytvorením nezvyčajných ligatúr a kontextuálnych alternatív. Ďalšou počiatočnou myšlienkou bolo dosiahnuť ostro-mäkký charakter. Tak vzniklo písmo Impulz, ktoré postupným písaním kaligrafickým zrezaným pierkom a zdigitalizovaním nabralo svoju súčasnú podobu. Súčasťou písma sú aj piktogramy vytvorené na mieru pre Impulz, a teda aj im zrozumiteľné.

Písma. Róbert Púček

Róbert Púček

Písma vznikli v rámci mojej bakalárskej práce na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Typolabe. Realizácia vo forme autorských mriežok definuje priestor, v ktorom možno tvoriť znakové sady, abstraktné či konkrétne tvary a symboly. Stáva sa tak komplexným nástrojom pre grafických dizajnérov. Je dostupný vo forme open source súborov na webovej stránke. Sú rozdelené do troch sfér, ktoré ich delia na základe kompozičných vlastností. 99 mriežok bolo vytvorených pomocou 280 horizontálnych, 266 vertikálnych a 129 diagonálnych línií. 654 oblých a 1999 hranatých tvarov. www.g-99.xyz


Celý článok nájdete v časopise Designum 4/2022 na s. 80
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
37,90
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok (Ľ. Longauer). Foto: Adam Šakový

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
69,00
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content