Vladislav Rostoka

Vladislav Rostoka

Autor

Vladislav Rostoka je jedným z kľúčových grafických dizajnérov 20. storočia na Slovensku a jeho dielo patrí k základným hodnotám nášho grafického dizajnu. Narodil sa 18. mája 1948 v Gbelciach. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole u profesora Rudolfa Filu a na Vysokej škole výtvarných umení u profesorov Dezidera Millyho a Oresta Dubaya. Po skončení štúdia pracoval od roku 1973 ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní. Tvoril kultúrne plagáty, knižné obálky a typografiu kníh, ilustrácie do kníh, logotypy a informačné systémy inštitúcií, výstavné katalógy, kalendáre.

Realizoval knižné edície Nová próza a Malá edícia svetových autorov vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, edície Labyrint a Rovesník vydavateľstva Smena, Čítanie študujúcej mládeže a Svetová tvorba vydavateľstva Tatran, edíciu Priatelia v Mladých letách. Jeho dielo dominovalo generčaným výstavám Plagát a grafický design v roku 1979 a 1981. Neskôr pôsobil ako umelecký riaditeľ grafického štúdia Rabbit&Solution (1994 až do roku 2006). V roku 2007 si založil svoje vlastné grafické štúdio Rostoka Graphic atelier a dodnes tvorí v Bratislave.

Počas svojej kariéry vytvoril vyše 400 plagátov, 250 logotypov a 1000 kníh a katalógov. Za svoju prácu získal viac ako 80 ocenení, zúčastnil sa na vyše 60 skupinových výstavách a pripravil 43 samostatných výstav pod spoločným názvom Typografi(k)a. Vladislav Rostoka svojou originálnou prácou posunul vývoj v oblasti grafického dizajnu na Slovensku, zasiahol do všetkých jeho disciplín, ale dominantnou je jeho práca v oblasti tvorby knihy. Rozsiahlosť jeho diela vzbudzuje rešpekt aj preto, že jeho úpravy kníh sú komponované ako zložité štruktúry písma a obrazu, v ktorých je dotiahnutý každý detail.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Skip to content