Designum 4/2020

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2016

Online: Designum 4/2020

Prvý z rozhovorov čísla je venovaný NCD 2020 – Komunikačný dizajn. Barbora Krejčová ho pripravila s kurátorom aktuálneho ročníka výstavy a porotcom súťaže Borisom Melušom. Petra Polláková sa rozprávala s Nikoletou Györe Čeligovou, ktorá sa zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu. Ďalší z rozhovorov, ktorý mapujú dizajnérsku tvorbu regiónu východného Slovenska, pripravila Eva Jenčuráková. Prezentuje grafickú dizajnérku Katarínu Rybnickú, ktorá sa venuje najmä editorial dizajnu a ilustrácii. Ivan Štěpán patrí medzi najvšestrannejších autorov zastúpených v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Vo svojom príspevku ich približuje Gabriela Ondrišáková. Moravská galéria v Brne pripravila k stému výročiu Jana Rajlicha sériu troch výstav pod názvom Rajlich 100. Tohto všestranného umelca predstavuje Marta Sylvestrová. Časopis Designum bol mediálnym partnerom festivalu DAAD/DAAF 2020. Adam Štěch tu predniesol prednášku o architektúre surrealizmu, ktorú prinášame v rozšírenej verzii.

Vystrihované obrazy. Koláž a fotomontáž v ilustrovanej knihe šesťdesiatych rokov na Slovensku je názov štúdie o knižnej kultúre. Jej autor Ján Kralovič po teoretickom úvode poukazuje na rôznorodé prístupy konkrétnych autorov k metóde koláže a fotomontáže pri ilustrácii a úprave kníh. Critical Daily je takzvaný blogzin, platforma pre vizuálny žurnalizmus, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o grafickom dizajne a poskytnúť dizajnérom a dizajnérkam priestor na vyjadrenie kritického postoja. Píše o ňom Barbora Krejčová. Samuel Čarnoký zaradil do rubriky Písma čísla nadpisové písma – písmo Skolske (Ján Filípek a Martina Rozinajová), Skeleton Type, One Type (Filip Paldia a Samo Čarnoký), Interkvop (Andrej Čanecký a Andrej Barčák).

Editoriál / Mária Rišková
Národná cena za komunikačný dizajn 2020. Veľké zmeny a rekordný počet prihlásených prác / Barbora Krejčová
Spoločensky prospešný dizajn Nikolety Čeligovej / Petra Polláková
Katarína Rybnická. S láskou ku… knihám / Eva Jenčuráková
Grafický dizajn Ivana Štěpána / Gabriela Ondrišáková
Jan Rajlich – Umenie a reklama, vzťahy a vplyvy / Marta Sylvestrová
Expanzia priestoru a vnímania. Architektúra surrealizmu / Adam Štěch
Vystrihované obrazy. Koláž a fotomontáž v ilustrovanej knihe šesťdesiatych rokov na Slovensku / Ján Kralovič
Critical Daily – inovatívna platforma kritického dizajnu / Barbora Krejčová
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii