Designum 4/2020

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2016

Prvý z rozhovorov čísla je venovaný Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Barbora Krejčová ho pripravila s kurátorom aktuálneho ročníka výstavy a porotcom súťaže NCD Borisom Melušom.

Petra Polláková sa rozprávala s Nikoletou Györe Čeligovou, ktorá sa zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu a väčšinu jej projektov možno charakterizovať označením spoločensky hodnotný dizajn.

Ďalší z rozhovorov, ktoré mapujú dizajnérsku tvorbu regiónu východného Slovenska, pripravila opäť Eva Jenčuráková. Prezentuje grafickú dizajnérku Katarínu Rybnickú, ktorá sa venuje najmä editorial dizajnu a ilustrácii.

Ivan Štěpán patrí medzi najvšestrannejších autorov zastúpených v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Jeho pozostalosť zahŕňa najmä návrhy a výtlačky plagátov, knižné obálky, ilustrácie kníh pre deti, značky, grafiky, návrhy scénografickej a kostýmovej tvorby či výstavníctva. Vo svojom príspevku ju približuje Gabriela Ondrišáková.

Moravská galéria v Brne pripravila k stému výročiu Jana Rajlicha sériu troch výstav pod názvom Rajlich 100. Tohto všestranného umelca, organizátora, ktorý sa do dejín odboru zapísal aj ako autor podnetných inovácií v oblasti jednotného vizuálneho štýlu, informačnej grafiky a firemnej identity predstavuje Marta Sylvestrová.

Časopis Designum bol mediálnym partnerom festivalu DAAD/DAAF 2020. Adam Štěch tu predniesol prednášku o architektúre surrealizmu, ktorú prinášame v rozšírenej verzii.

Vystrihované obrazy. Koláž a fotomontáž v ilustrovanej knihe šesťdesiatych rokov na Slovensku je názov štúdie o knižnej kultúre. Jej autor Ján Kralovič po teoretickom úvode poukazuje na rôznorodé prístupy konkrétnych autorov k metóde koláže a fotomontáže pri ilustrácii a úprave kníh.

Critical Daily je takzvaný blogzin, platforma pre vizuálny žurnalizmus, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie širšej verejnosti o grafickom dizajne a poskytnúť priestor dizajnérom a dizajnérkam na vyjadrenie kritického postoja ku grafickému dizajnu. Píše o ňom Barbora Krejčová.

Samuel Čarnoký zaradil do rubriky Písma čísla nadpisové písma, ktoré boli navrhnuté na konkrétny účel a ich tvorba bola iniciovaná projektom, na ktorom sa podieľal tím autorov. Ide o písma Skolske (Ján Filípek a Martina Rozinajová), Skeleton Type, One Type (Filip Paldia a Samo Čarnoký), Interkvop (Andrej Čanecký a Andrej Barčák).

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle