Spoločensky prospešný dizajn Nikolety Čeligovej

Dizajnérka Nikoleta Györe Čeligová (1989) sa pod značkou Nikoleta Design zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu. Väčšinu jej projektov možno charakterizovať označením spoločensky hodnotný dizajn. Ten zahŕňa interakciu s užívateľom, často s užívateľom so špeciálnymi potrebami, prvok hry, osobný prežitok z tvorby a dôraz na rozvíjanie kreativity. Rada pracuje s bežnými materiálmi a prírodninami, ktoré prepája s najmodernejšími technológiami, avšak vždy s dôrazom na ekologické prístupy. Suverénne sa pohybuje medzi rôznymi kategóriami dizajnu a harmonicky ich vyvažuje. Projekty z oblasti priemyselného dizajnu doplňuje umelecky voľnejšia oblasť produktového dizajnu, kde sa autorka podľa vlastných slov môže tvarovo i materiálovo „vyblázniť“.

Memonik – hmatová spoločenská hra, ktorú môžu hrať aj nevidiaci spolu, 2014. Foto: Filip Györe
Memonik – hmatová spoločenská hra, ktorú môžu hrať aj nevidiaci spolu, 2014. Foto: Filip Györe

Originalitu, mnohostrannosť a spoločenskú odozvu jej projektov dokladá nielen niekoľko významných cien za dizajn v rámci Slovenskej a Českej republiky. V súťaži Národná cena za produktový dizajn 2015 získala tri ocenenia: Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy She a Cenu poroty a Cenu novinárov za hmatovú spoločenskú hru pre nevidiacich Memonik. V českej súťaži Národní cena za studenský design 2015 získala za produkt She Cenu Design Cabinetu CZ. Žije a tvorí v Prahe.

Spoločensky prospešný dizajn Nikolety Čeligovej
Spoločensky prospešný dizajn Nikolety Čeligovej

Váš prístup k dizajnu je opakovane charakterizovaný ako spoločensky prospešný s pridanou hodnotou. Dokonale ho naplňuje váš zatiaľ asi najznámejší projekt – hra Memonik, hmatové pexeso, pri ktorom majú hráči za úlohu precvičiť si pamäť hľadaním rôznych typov bežných materiálov. Hracie pole totiž tvorí 36 mištičiek s 18 rôznymi materiálmi, ako sú korok, drevo, alebo koberec. Výrazný spoločenský presah spočíva v univerzálnosti hry, môžu ju hrať rovnako vidiaci ako i nevidiaci. Môžete, prosím, priblížiť proces, ktorý vás priviedol k tomuto projektu?

Hmatové pexeso Memonik bol môj prvý projekt počas štúdia na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2008 – 2014). Zadanie znelo – vytvoriť hračku pre deti. Najprv som si urobila rešerš a išla som do terénu, navštívila som rôzne hračkárstva. Trochu ma vydesilo, koľko hračiek a zároveň rôznych nezmyslov sa do obchodov s hračkami dostáva. Mnohokrát som zažila, že deti si hračky vôbec nevážia, lebo ich majú nadbytok. Zároveň som sa zamyslela nad tým, aká skupina detí by mohla môj nový produkt oceniť.

Cubic, bonboniéra/cukornička, 2007. Foto: Filip Györe
Cubic, bonboniéra/cukornička, 2007. Foto: Filip Györe
Cubic, bonboniéra/cukornička, 2007. Foto: Filip Györe
Cubic, bonboniéra/cukornička, 2007. Foto: Filip Györe

Nakoniec som si vybrala zrakovo znevýhodnené deti. Navštívila som internátnu školu pre deti so zrakovým hendikepom, aby som sa pozrela na hračky a pomôcky, ktoré majú k dispozícii. Učiteľky museli často improvizovať, aby umožnili deťom zdokonaľovať sa v rôznych oblastiach. Napríklad pri rozvíjaní hmatu vkladali do plastelíny strukoviny a rôzne iné predmety.

Pustila som sa do navrhovania hry i napriek tomu, že som videla na pedagógoch určitú skepsu. Mysleli si totiž, že to bude len ďalší z produktov, ktorý zostane v rovine konceptu. Prvý prototyp mal nakoniec veľký ohlas, a to nielen u nevidiacich, ale aj u vidiacich. Podarilo sa mi prepojiť tieto dva svety, čo na trhu dokáže len veľmi málo hier. Počas magisterského ročníka som sa preto rozhodla posunúť Memonik do sériovej výroby. To sa podarilo a predalo sa niekoľko tisíc kusov.

She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, 2014.
She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, 2014.
She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, 2014.
She, tehotenský a ovulačný test pre nevidiace ženy, 2014.

Dôležitý spoločenský rozmer má taktiež váš prototyp tehotenského a ovulačného testu She, určený pre nevidiace ženy. Moderné technológie a ergonomický tvar produktu umožňujú ženám nielen pohodlnú manipuláciu, ale predovšetkým možnosť zachovať si súkromie v intímnych okamihoch života. Sledujete, aký ohlas našiel váš projekt u cieľovej skupiny?

Produkt She je zatiaľ len na sedemdesiat percent funkčný koncept, ktorý sa mi podarilo zhotoviť v akademických podmienkach v spolupráci s biotechnologickým inžinierom. Snažila som sa osloviť niektoré firmy, ktoré by boli schopné produkt vyrábať a zaradiť ho na trh. Bohužiaľ, zatiaľ som kladnú odpoveď nedostala. She je pre tieto firmy veľmi úzkoprofilová záležitosť, ktorá nie je pre ne finančne rentabilná. Stáva sa mi, že mi občas príde mail od nevidiacich žien s otázkou, či si môžu test zakúpiť. Je mi vždy úprimne ľúto, keď ich musím sklamať negatívnou odpoveďou.

Livity, smart posteľ, pre firmu Smahoom, 2017. Foto: Filip Györe
Livity, smart posteľ, pre firmu Smahoom, 2017. Foto: Filip Györe

Projekty Memonik a She sú výrazne zamerané na užívateľov so špeciálnymi potrebami. Plánujete i do budúcna pokračovať v tomto type projektov?

Ak áno, môžete prípadne prezradiť, akým smerom by ste sa chceli uberať? Rada tvorím spoločensky prospešné projekty a projekty s pridanou hodnotou. Väčšinou sa to deje prirodzene, nevyhľadávam túto kategóriu úmyselne a cielene. Keď ma niekto osloví s projektom pre ľudí so špeciálnymi potrebami, s radosťou sa podujmem. Zatiaľ ale neplánujem programovo budovať ďalšie, aj keď predošlé projekty boli pomerne úspešné. Musí prísť impulz, alebo sa musí nakopiť niekoľko situácií, keď ma začne nejaký problém „štvať“ a ja sa ho rozhodnem riešiť v podobe help dizajnu.


Celý článok nájdete v časopise Designum 4/2020 na s. 18
Predaj časopisu Designum

Súvisiace diela

Nikolajka

Nikolajka

Nikoleta Čeligová Györe
Levity

Levity

Nikoleta Čeligová Györe
Prejsť na diela