Editoriál Designum 4/2020

Dovidenia

Bilancovať rok 2020 znamená mať neustále na pamäti globálnu udalosť – pandémiu vírusu COVID-19, ktorá zmenila naše životy. Inštitúcie ako SCD dostali novú výzvu. Nebolo ňou samotné prežitie ako pre mnohých nezávislých kultúrnych organizátorov, hoci problémov finančného a prevádzkového typu sme mali a máme dosť. Skutočná úloha našich inštitúcií je udržať dôveru a záujem o kultúru a jej jednotlivé časti, dodať nádej a zmysel mnohým ľuďom, ktorí to potrebujú. Príkladom môže byť tento ročník Národnej ceny za dizajn venovaný komunikačnému dizajnu. Spočiatku sme boli pre všeobecnú neistotu s financovaním projektov pár týždňov na pochybách, či tento rok súťaž vôbec spustíme. No po dôkladnom zvážení, že našu scénu profesionálov, ktorí pracujú v dizajne, ich klientov a fanúšikov dizajnu nesmieme sklamať, sme sa pustili do práce. Organizačný tím podal tento rok výkon navyše v podobe zmeny, ktorú sme avizovali už po stretnutiach s odbornou komunitou v minulých rokoch. Ohromnú odozvu autoriek, autorov, klientov na vyhlásenie súťaže nečakal nikto. Nejde len o číselné rekordy, ale aj o vyvolanie záujmu o najprestížnejšiu prehliadku dizajnu na Slovensku medzi novými skupinami tvorcov (digitálne projekty, priestorové riešenia). Osobne si myslím, že jedným z motorov tohtoročného záujmu o cenu bola aj izolácia, v akej sme sa ocitli na jar, keď sme súťaž vyhlásili. NCD 2020 priniesla nádej a odpútala naše mysle od neustálej témy číslo jeden. A priniesla aj pozoruhodné pocity, ktoré možno kedysi neboli populárne. Zachytila som v komentároch hrdosť, pozitívne prekvapenie, pocit spolupatričnosti a uvedomenie si toho, aký dobrý dizajn u nás vzniká, ako sa menia klienti a ich vzťahy s dizajnérmi a dizajnérkami. To sú pocity, ktoré chce vidieť i zažiť každý organizátor.

Verejné akcie NCD sa tento rok konali až v závere roka. Trochu mi odpútali myšlienky nielen od pandémie. Pre mňa osobne priniesol koniec roka 2020 aj potrebu bilancovať uplynulých päť rokov vo funkcii riaditeľky SCD a predchádzajúce dvojročné obdobie vedúcej Slovenského múzea dizajnu. Na konci roka 2020 na vlastnú žiadosť končím vo funkcii riaditeľky Slovenského centra dizajnu a odchádzam z inštitúcie. K práci tímu SCD som začala prispievať okolo roku 2010, keď som pripravila časť výstavy oslavujúcej dvadsať rokov existencie SCD. Bola som jednou zo skupiny ľudí-aktivistov-profesionálov z oblasti dizajnu, ktorí sa už predtým usilovali o vznik múzea dizajnu. Naše snahy vyústili do založenia Slovenského múzea dizajnu a ja som sa stala na začiatku roka 2014 vedúcou tohto nového oddelenia SCD. Po celý čas práce pre SCD som sa snažila spolu s tímom interných profesionálov aj spolupracovníkov mimo SCD urobiť zásadnú inštitucionálnu zmenu, a to bez veľkých personálnych turbulencií, zvnútra a postupne. Na sumarizáciu toho, čo sa podarilo naštartovať a na čo ešte neboli podmienky, potrebujem ešte chvíľu odstup, ale iste príde aj spätná väzba. Odchádzam z funkcie s vedomím, že inštitúcia prechádza do dobrých rúk kolegýň a kolegov. Pevne verím, že moja spolupráca so SCD pri projektoch prezentácie, popularizácie a záchrany nášho dizajnu nekončí a posunie sa na ďalšiu úroveň.

Pre SCD prelom rokov 2020/2021 prináša slávnostnejšiu príležitosť na bilancovanie. 1. januára 2021 uplynie presne tridsať rokov od oficiálneho vzniku inštitúcie. V porovnaní s ostatnými kultúrnymi inštitúciami Ministerstva kultúry SR sme ešte mladá organizácia a stále musíme zápasiť o „miesto na slnku“, veľa vysvetľovať, čo sú naše ciele a prečo dizajn treba chrániť, zbierať a písať o ňom. Budúci rok bude aj pri príležitosti 30. výročia vzniku SCD venovaný ešte intenzívnejšej propagácii nášho dizajnu. Vytvorili sme s kolegami koncepciu Roka slovenského dizajnu (námet pochádza od dizajnérky Sylvie Jokelovej), ku ktorému prizveme partnerské organizácie aj jednotlivcov. Spoločne sa pokúsime napriek komplikovaným podmienkam byť počas celého roka viac prítomní v médiách a propagovať rozmanité aspekty dizajnu na Slovensku. Cieľom je „predstaviť slovenský dizajn ako hodnotnú a atraktívnu súčasť našej kultúry a identity a významnú súčasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu“. Verím, že o rok bude mať slovenský dizajn opäť viac fanúšikov aj odborníkov, ktorí ho budú reflektovať. Želám nám všetko dobré v roku 2021!


Editoriál bol uverejnený v časopise Designum 4/2020 na s. 2
Predaj časopisu Designum