Ján Kralovič

Autor

Ján Kralovič vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na FF TU v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pracoval ako vedecko-výskumný pracovník na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia. Prednáša slovenské umenie 20. storočia, dejiny nových médií, vedie semináre zamerané na interpretáciu umeleckého diela a knižnú tvorbu. Publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, Flash Art, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.). V roku 2014 mu vyšla publikácia Teritórium ulica: Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku a v roku 2017 monografia Majstrovstvo za dverami.