bez fotografie

Eva Jenčuráková

Autor

Eva Jenčuráková je doktorandkou v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu, FU TUKE. V rámci dizertačnej práce sa venuje návrhu pomôcok pre deti s kortikálnou poruchou zraku. Paralelne pôsobí ako grafická dizajnérka, pričom sa aktívne zaoberá ekológiou a udržateľnosťou v kontexte grafického dizajnu.

Publikácie

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie