Designum 4/2018

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2014

Online: Designum 4/2018

V rubrike Aktuálne prinášame rozhovory s dizajnérmi Janou Bálik a Ondrejom Gavaldom, ktorý na tohtoročnej Národnej cene za dizajn (kategória Dizajn s pridanou hodnotou) získal ocenenie. Národnej cene za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn sme venovali aj nasledujúce príspevky: Dušan Junek píše o Vladislavovi Rostokovi, ktorý získal Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Juraj Blaško a Tomasz Bierkowski rekapitulujú súťaž z pozície členov medzinárodnej poroty NCD. O postrehoch z Fínska sa môžete dozvedieť v príspevkoch: Fíni majú dizajn v génoch, Múzeum nie sú iba zbierky, ale aj budovanie komunity a Learn and Experience v helsinskom Múzeu dizajnu. Prierez knižnou tvorbou Ľubomíra Krátkeho prináša text Knihy, ktoré nezostarnú od Petra Ďuríka. Zdeno Kolesár je autorom príspevku Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom, v ktorom oživuje históriu činnosti Ateliéru priemyselného dizajnu podniku Tesla v Bratislave. Do časti teoreticky a prakticky sme zaradili tri recenzie publikácií: Ľubomír Krátky recenzuje monografiu venovanú grafickému dizajnérovi Petrovi Ďuríkovi, Zdeno Kolesár publikáciu Samuela Čarnokého Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku a Marcel Benčík knihu Zdena Kolesára a Jaczka Mroczyka Historia projektowania graficznego. Predstavujeme aj niekoľko nových nadpisových písiem. Ich autormi sú študenti Typolabu VŠVU Michal Chrastina, Ivana Palečková, Lucia Šuhajdová.

Jana Bálik – práca snov / Silvia Kružliaková
Mapy technických pamiatok žijú a rastú ďalej Rozhovor s Ondrejom Gavaldom / Gabriela Ondrišáková
Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn / Redakcia
Obraz nielen laureáta / Dušan Junek
Národná cena za dizajn 2018 z pohľadu porotcu / Juraj Blaško
Národná cena za komunikačný dizajn – potenciálny výskumný nástroj / Tomasz Bierkowski
Na Helsinki Design Week sa stretlo Slovensko s Fínskom / Redakcia
Fíni majú dizajn v génoch / Jana Oravcová
Múzeum nie sú iba zbierky, ale aj budovanie komunity / Ľubica Pavlovičová
Learn and Experience v helsinskom Múzeu dizajnu / Helena Cibulková
Knihy, ktoré nezostarnú / Peter Ďurík
Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom / Zdeno Kolesár
Óda na typografiu / Ľubomír Krátky
Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitized type design in Slovakia / Zdeno Kolesár
Grafický dizajn v novom „svetri“ / Marcel Benčík
Písma čísla / Redakcia, Michal Chrastina, Ivana Palečková, Lucia Šohajdová

Viac o dizajnéroch v publikácii