Learn and Experience v helsinskom Múzeu dizajnu

Vzdelávacia činnosť Múzea dizajnu v Helsinkách nie je, žiaľ, veľmi porovnateľná s činnosťou Slovenského múzea dizajnu. Pokúsim sa opísať aktuálne situácie oboch múzeí, ktoré ovplyvňujú aj oblasť práce s verejnosťou.

Priečelie Múzea dizajnu v Hesinkách. Foto Otso Kaijaluoto

Všetko so všetkým súvisí, a preto aj jedným z najbanálnejších, no zároveň aj najzásadnejších faktorov okrem histórie a skúseností1 je vyhovujúci priestor, ktorý vplýva na celý chod múzea, a tým aj na edukačnú činnosť. Kým múzeum v Helsinkách sídli vo vlastnej budove, kde má k dispozícii okrem výstavných aj iné priestory pre verejnosť – vstupnú halu s recepciou, obchod zameraný na dizajn, kaviareň – aj dielne (zbierky majú umiestnené na inom mieste), expozícia SMD je v podkroví, kde o ideálnej prístupnosti nemôže byť ani reč. Programy pre deti realizujeme priamo na výstave, prípadne na chodbe pred ňou. Pracujeme však s tým, čo máme, a veríme, že raz budeme mať dostatočné zázemie, aby sme mohli naše činnosti ďalej rozvíjať.

Ak si pozriete na stránke Múzea dizajnu v Helsinkách záložku Learn and Experience, zistíte, že majú programy pre verejnosť rozdelené presne tak ako väčšina súčasných múzeí a galérií. Ponúkajú program pre školy, vzdelávacie materiály pre učiteľov, programy pre rodiny s deťmi, komentované prehliadky, workshopy pre študentov a dospelých, na ktoré sa môžu návštevníci prihlásiť. Okrem toho organizujú špeciálne programy napríklad počas Design Week-u, tzv. dňa múzeí, či akcie spojené s Design Clubom. Myslím, že dnes už nikto nepochybuje o význame vzdelávania v múzeách a galériách. No kým v Helsinkách majú na tomto oddelení troch interných pracovníkov, okolo desať externých spolupracovníkov a každý zamestnanec musí vedieť urobiť aspoň základné komentované prehliadky expozícií, my nemáme ani jedno samostatné miesto vyčlenené priamo na tieto aktivity – spolupracujeme s jednou (!) externou kolegyňou, ktorá sa venuje detským programom.

Múzeum dizajnu okrem aktivít v rámci múzea momentálne zavádza aj výučbu dizajnu na základných školách vo viacerých fínskych mestách, nie iba v Helsinkách. Je to aktivita, ktorej sa postupne venujú už od deväťdesiatych rokov, keď začali komunikovať s partnermi. No až nedávno vznikli prvé učebnice a momentálne je táto výučba v tzv. skúšobnom štádiu.

Čo je však dôležité, a čo vyplynulo aj z môjho rozhovoru s hlavnou kurátorkou múzea pre vzdelávanie Hannou Kapanen, je to, že hybnou silou sú často spolupráce. Vďaka Design Clubu spolupracujú pravidelne a obojstranne s univerzitami, inými múzeami a galériami, ale aj s komerčnými firmami.

Expozícia Utopia Now: The Story of Finnish design. Foto Paavo Lehtonen

Prepájajú odborníkov z rôznych oblastí, ktorí si vzájomne pomáhajú. Aj pri zavádzaní výučby na školy nadviazali spolupráce s mnohými ďalšími inštitúciami a úniami (dizajnérov, učiteľov…), bez ktorých by to všetko bolo oveľa ťažšie a zdĺhavejšie. Pri návšteve Helsínk som mala pocit, že téma a výhody spolupráce sa objavovali na každom kroku. Vo všetkých navštívených inštitúciách, od múzeí až po verejnú knižnicu, sa opakovala téma štátnej podpory, spolupráce škôl, spolupráce kultúrnych aj komerčných organizácií, význam dobrovoľníctva atď…

Ak sa máme teda od fínskych kolegov niečo naučiť, myslím, že by sme si mali vybrať práve to, ako realizovať úspešné spolupráce. A nielen u nás, ale v celej krajine. Pretože všetko je tak trochu začarovaný kruh, z ktorého vedie cesta von len cez nové vzťahy a nové uhly pohľadu..

Poznámky

1Múzeum dizajnu v Helsinkách bolo založené v roku 1873 a je jedno z najstarších v Európe, Slovenské múzeum dizajnu vzniklo v roku 2013/2014.

Skip to content