Editoriál 4/2018

Na konci roka sa zvykne bilancovať. My sa však nechystáme. Pretože po výstave 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 a súťaži Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn nasleduje ešte výstava Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave, ktorá sa koná na Bratislavskom hrade, a rovnako ako expozícia zo zbierkových predmetov Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave pokračuje aj v nasledujúcom roku.

K výnimočným jesenným udalostiam patrí aj naša cesta do Helsínk spojená s prezentáciami slovenského dizajnu na Helsinki Design Week. Jednou z nich bola výstava Contemporary Design from Slovakia, ktorá sa uskutočnila vo Finlandia Hall, navrhnutej fínskym architektom a dizajnérom Alvarom Aaltom. Viac o našich postrehoch z Fínska sa môžete dozvedieť v príspevkoch tohto čísla. Okrem toho v rubrike Aktuálne prinášame rozhovory s dizajnérmi Janou Bálik a Ondrejom Gavaldom, ktorý na tohtoročnej Národnej cene za dizajn (kategória Dizajn s pridanou hodnotou) získal ocenenie za grafický dizajn projektu Čierne diery / Technické pamiatky na Slovensku. Národnej cene za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn sme venovali aj nasledujúce príspevky: Dušan Junek píše o Vladislavovi Rostokovi, ktorý získal Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Juraj Blaško a Tomasz Bierkowski rekapitulujú súťaž z pozície členov medzinárodnej poroty, ktorá vyberala víťazné práce z 252 prihlásených diel.

Mapovanie histórie dejín grafického dizajnu je neoddeliteľnou súčasťou práce Slovenského centra dizajnu. Priamo na ňu odkazovala aj výstava významnej osobnosti tejto disciplíny Ľubomíra Krátkeho pod názvom Typografia a kaligrafia, ktorá sa konala v galérii Satelit v Bratislave. Prierez jeho knižnou tvorbou prináša text Knihy, ktoré nezostarnú od Petra Ďuríka. Zdeno Kolesár je autorom príspevku Slepý výhonok s pozoruhodným dizajnom, v ktorom oživuje históriu činnosti Ateliéru priemyselného dizajnu podniku Tesla v Bratislave. Do časti teoreticky a prakticky sme zaradili tri recenzie publikácií: Ľubomír Krátky recenzuje monografiu venovanú grafickému dizajnérovi Petrovi Ďuríkovi, Zdeno Kolesár publikáciu Samuela Čarnokého Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku a Marcel Benčík knihu Zdena Kolesára a Jaceka Mrowczyka Historia projektowania graficznego, ktorú vydalo poľské vydavateľstvo Karakter.

A úplne na záver vám predstavujeme niekoľko nových nadpisových písiem, s ktorými sa môžete zoznámiť aj prostredníctvom jednotlivých titulkov aktuálnych príspevkov. Ich autormi sú študenti Typolabu VŠVU Michal Chrastina, Ivana Palečková, Lucia Šuhajdová.

Milé čitateľky, milí čitatelia. Už teraz sa môžete tešiť na čítanie časopisu Designum v roku 2019, pripravili sme pre vás niekoľko prekvapení.