Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Ľubomír Krátky je významný najmä svojou knižnou typografickou tvorbou a kaligrafiou. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Priemyselnej škole grafickej v Prahe a po jej ukončení pracoval vo vydavateľstvách SPN, Mladé letá a Slovenský spisovateľ ako technický a výtvarný redaktor. Popri tom (až do roku 2004) vyučoval typografiu na oddelení ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1970 vytvoril grafický design pre stovky knižných publikácií rôzneho druhu, vrátane monografií a bibliofílií. Pracoval pre takmer všetky slovenské a mnohé české vydavateľstvá. Mal samostatné výstavy v Prahe a Bratislave. Zúčastnil sa na mnohých svetových výstavách grafického dizajnu alebo knižného umenia a získal na nich osem ocenení (Aigle d‘Or, Nice, IBA Lipsko, Bienále Brno, BKU Martin) a viac ako osemdesiat jeho kníh bolo ocenených za grafický dizajn.

Počas štúdia v Prahe si privykol na českú solídnosť v knižnej grafike a istú profesnú kultúru, ktorú udržoval aj v Bratislave. Okrem typografie sa venuje aj kaligrafii, ktorú pestuje ako voľnú tvorbu a tiež sa s ňou zoznámil na pražskej škole. Keď sa neskoršie stretol s tvorbou Hermanna Zapfa, mal už potrebné povedomie, ktoré ho viedlo k obdivu a priťahovalo k tejto výtvarnej oblasti.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.