Designum 1/2016

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2016

Online: Designum 1/2016

Designum 1/2016 začína príhovorom novej riaditeľky Slovenského centra dizajnu Márie Riškovej. Na úvod časopisu sme zaradili blok profilov dizajnérov, ktorí nás zaujali osobitými projektmi a podnetnou profesionálnou dráhou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – sú to Petra Kubíková (odev), Mária Hostinová Čulenová (produktový dizajn), Simona Janišová (keramika), Marek Mikovec (produktový dizajn) a Dalibor Worm (keramika a porcelán). V úvodnej časti prinášame aj odborné zhodnotenie a obrazovú správu z tohtoročného Fóra dizajnu v Nitre. Pre priaznivcov dejín dizajnu Maroš Schmidt pripravil článok o Futurite, ktorý reflektuje dlhodobejší výskumný projekt Slovenského múzea dizajnu. Vzhľadom na to, že sme zaregistrovali viaceré zaujímavé výstavné projekty v zahraničí, rozhodli sme sa venovať im aj na stránkach Designumu – sú to výstavy Budování státu (Praha, Národní galerie), Josef Frank – Against Design (Viedeň, MAK) a nová expozícia českého kubizmu v Dome U Čiernej Matky Božej v Prahe (UPM). V závere náš spolupracovník z New Yorku Eduard Toran zaujme článkom, ktorého hlavnou témou je otázka Ako blízko je vzdialená budúcnosť dizajnu? a zároveň sme pripravili dve recenzie publikácií o grafickom dizajne: Proto a 100 Classic Graphic Design Journals.

Editoriál / Mária Rišková
Tokijské pruhy a kocky. Odevný dizajn Petry Kubíkovej / Petra Polláková
S Máriou Hostinovou Čulenovou. Nielen o dizajne pre Lasvit / Jana Oravcová
Naša tradícia má čo ponúknuť. Keramika Simony Janišovej / Jana Oravcová
Marek Mikovec / Mikovec Design / Helena Veličová
Voľné ruky Dalibora Worma. Dizajn porcelánu inšpirovaný tradičným čínskym umením a filozofiou / Petra Polláková
Fórum dizajnu 2016. Nové vzťahy / Helena Veličová
Futurit – plast, ktorý formoval spoločnosť / Maroš Schmidt
Oficiálna tvár Československa. Poznámky k výstave Budování státuu / Zdeno Kolesár
Josef Frank – ne/známy solitér moderny / Ľubica Pavlovičová
Zborcené hmoty tón. Expozícia českého kubismu v Dome U Čiernej Matky Božej v Prahe / Ladislav Zikmund-Lender
Ako blízko je vzdialená budúcnosť dizajnu? List z New Yorku / Eduard Toran
Preto o knihe Proto / Jana Oravcová
Ako môžu pomôcť časopisy o grafickom dizajne. O knihe 100 Classic Graphic Design Journals / Ľubica Pavlovičová
Summary / Rastislav Majorský

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle