Ladislav Zikmund-Lender

Autor

Ladislav Zikmund-Lender, historik umenia, pedagóg na Katedre dejín a teórie umenia Fakulty výtvarných umení VUT v Brne. Je editorom a autorom mnohých kníh o českom modernizme, autorom a kurátorom viacerých výstav o architektúre a dizajne. V akademickom roku 2016/2017 realizoval výskum na University of California, Berkeley, podporený Fulbrightovou komisiou.

Publikácie

Design, nábytek, interiéry

Design, nábytek, interiéry

Zikmund Hradec Králové
Designum 2/2019

Designum 2/2019

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2017

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2016

Designum 3/2016

Slovenské centrum dizajnu
3,00
Prejsť na publikácie