Simona Janišová

Zameranie
keramikárka

V rokoch 2000 – 2004 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva odbor keramika a v štúdiu pokračovala od roku 2004 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bakalárske štúdium ukončila u Doc. Vidrovej (2008) a magisterské u Mgr. Art. Piršča (2010). Absolvovala rôzne zahraničné študijné pobyty.
Katarína Hubová

Fotografia: Jakub Gulyás

NCD diela

statement tableware

Simona Janišová
Linda Viková
FORM MAGAZÍN

FORM MAGAZÍN

Dušan Kochol
Simona Janišová
Prejsť na diela