Designum 4/2016

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Online: Designum 4/2016

Designum 4/2016 v úvode bilancuje posledných 5 rokov činnosti SCD. Informuje o najzaujímavejších aktivitách Slovenského múzea dizajnu, Oddelenia súťaží a výstav SCD, Oddelenia dokumentácie a informačných služieb SCD a samozrejme aj časopisu Designum a o našej edičnej činnosti. Slovenského dizajnéra pôsobiaceho vo Švajčiarsku Tomáša Kráľa predstavuje Jana Oravcová, módnu dizajnérku Barboru Kubíkovú Helena Veličová a grafického dizajnéra Jána Filípka Ľubica Pavlovičová. V Londýne sa tento rok uskutočnil prvý ročník Bienále dizajnu, o jeho obsahu pripravila príspevok Petra Polláková, Klára Peloušková zhodnotila Designblok 2016, Jana Oravcová predstavila projekt Central Values – Common Heritage o spoločných koreňoch dizajnu krajín V4, ktorý bol prezentovaný v Múzeu úžitkového umenia v Budapešti. Adam Štěch, člen skupiny OKOLO, približuje vznik a obsah publikácie European Design Stories, Silvia Seneši Lutherová píše o výstave v našom múzeu Farebná šeď – Buntes Grau a Pavel Noga o expozícii Gutenbergovho múzea v Mainzi.
Pokračujeme v rozhovore s Martou Filipovou o možnostiach vizuálnych štúdií a Eduard Toran sa v závere časopisu lúči s písaním o umeleckom priemysle.

Slovenské centrum dizajnu: 25 + 1 / Mária Rišková, Katarína Hubová, Maroš Schmidt, Margita Michlíková, Anna Faklová, Ľubica Pavlovičová
Predmety každodennosti Tomáša Kráľa / Jana Oravcová
Barbora Kubi / Helena Veličová
Digitálne písmo, kaligrafia, lettering… Rozhovor s Jánom Filípkom / Ľubica Pavlovičová
Utópia prostredníctvom dizajnu. Prvé bienále v Londýne / Petra Polláková
Zápisky z Designbloku 2016 / Klára Peloušková
Hodnoty a tradície krajín V4 / Jana Oravcová
European Design Stories: Osobné reflexie európskeho dizajnu / Adam Štěch
Dizajn na Slovensku čaká krásna budúcnosť! O výstave Farebná šeď – Buntes Grau / Silvia Seneši Lutherová
Informačná revolúcia začala kedysi v Mainzi / Pavel Noga
Možnosti vizuálnych štúdií. Rozhovor s Martou Filipovou nielen o antológii. 2. časť / Jana Oravcová
Čo najviac s čo najmenej. Končím 60 rokov písania o slovenskom UP / Eduard Toran

Viac o dizajnéroch v publikácii