European Design Stories: Osobné reflexie európskeho dizajnu

Ako úprimný fanúšik dizajnu, kurátor a predovšetkým člen kreatívneho kolektívu OKOLO som nikdy na nič nečakal. Svoju vášeň pre odbor som od začiatku chcel čo najintenzívnejšie prežívať, byť v kontakte so zaujímavými ľuďmi, ktorí nás môžu obohatiť a vidieť čo najviac vecí na vlastné oči. Z akejsi potreby maximálne sa realizovať v našom záujme o dizajn, architektúru či umenie, sme spoločne s kolegami, grafickými dizajnérmi Matějom Činčerom a Janom Klossom založili v roku 2009 kreatívnu skupinu OKOLO.

Od začiatku bolo pre nás veľmi dôležité uvádzať naše zámery, ktoré sme vymýšľali pri pive, do praxe. Začali sme vydávať časopis, pripravovať výstavy, spolupracovať s dizajnérmi a za dizajnom a architektúrou tiež cestovať. Počas siedmich rokov sme sa pozreli relatívne na dosť miest a vždy sme brali naše spoločné objaviteľské cesty aj ako akúsi formu relaxácie a zábavy. Od roku 2011 sme potom jednotlivé čísla nášho časopisu zamerali na konkrétne európske lokality – Viedeň, Ligúriu a Lausanne. To boli naše zásadné tri cesty, ktoré sme uskutočnili v rokoch 2011 – 2014. Cesty plné dizajnu, skvelých poznatkov, vizuálnych spomienok, ale predovšetkým osobného zadosťučinenia, priateľstva a zdieľania neopakovateľných zážitkov. To všetko samozrejme cez dokumentáciu, objavovanie a reflexiu všetkého, čo sme na našich cestách videli a poznali. Osobný vzťah s tvorcami a zvedavosť vidieť ich pracovné prostredie, nahliadnuť do skíc, diárov či na papier pri ich kresbe a navštevovať unikátnu, často zabudnutú modernistickú architektúru, sa stalo našou univerzálnou témou a zároveň kreatívnym médiom, prostredníctvom ktorého sa môžeme vyjadrovať a odovzdávať tieto vzácne informácie ďalej.

Zbierky Slovenského múzea dizajnu.
Zbierky Slovenského múzea dizajnu.

Za dizajnom po Európe

To všetko sme okrem našich vlastných projektov zhodnotili aj počas posledných dvoch rokov v rámci kurátorského projektu European Design Stories, ktorý iniciovala programová riaditeľka pražského festivalu design-SUPERMARKET Darina Zavadilová. Spoločne sme tak vytvorili koncept, ktorý by cestovanie a osobné objavovanie dizajnu a architektúry systematicky prepojil s fundovaným vhľadom do stavu súčasného európskeho dizajnu a mnohých jeho podôb. Vznikol tak komplexný plán, od začiatku počítajúci s niekoľkými cestami po európskych štátoch, na ktorých budeme zbierať konkrétne materiály, webovou platformou na prezentáciu spracovaných materiálov formou rozhovorov, článkov a videí, niekoľkými výstavami v spolupracujúcich krajinách a v neposlednom rade prípravou obsiahlej publikácie, ktorá by zhrnula naše poznatky z ciest a konfrontovala konkrétne príklady s niekoľkými esejami európskych kurátorov a teoretikov o fenoménoch súčasného i moderného dizajnu v rôznych európskych lokalitách.

S kreatívnym tímom European Design Stories, kam patrí Darina Zavadilová ako kreatívna riaditeľka, grafickí dizajnéri Jan Kloss a Matěj Činčera, fotograf Tomáš Souček, filmár Jan Rybák a ja, Adam Štěch, ako kurátor a editor, sme v priebehu roka 2015 navštívili rad európskych dizajnérov a projektov všetkých zameraní, generácií i charakterov. Zďaleka sme však nemohli obsiahnuť celý európsky kontinent. Naše reportáže, ktoré postupne zverejňujeme na webe European Design Stories, sú iba akýmisi fragmentmi vypovedajúcimi o stave dizajnu a súvisiacich kreatívnych disciplínach na starom kontinente. Popri tradičných veľmociach, ako sú Taliansko, Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré sa môžu pýšiť bohatou históriou úžitkového umenia, sme čiastočne spoznali aj súčasné dianie na globálnej dizajnérskej scéne v neveľmi známych krajinách vrátane Slovenska, Slovinska a Českej republiky. Naše cesty viedli od malých nezávislých štúdií k etablovaným dizajnérom i úspešným výrobcom či netradičným projektom, ktoré odkrývajú často veľmi odlišné pohľady na dizajn ako nástroje sociálnej angažovanosti. A konečne, riaditeľka Múzea dekoratívnych umení v Drážďanoch Tulga Beyerle zhodnocuje kreatívne prostredie súčasnej Viedne.

Továreň Nábytku Very Wood. Udine, Taliansko.
Továreň Nábytku Very Wood. Udine, Taliansko.

Aké sú témy európskeho dizajnu?

Prostredníctvom rozhovorov a esejí sme tak zachytili určitú esenciu súčasného európskeho dizajnu, ktorý podľa môjho názoru nedisponuje výraznými špecifikami a charaktermi. Témy myslenia a práce súčasných dizajnérov z rôznych kútov Európy i z celého sveta sa v súčasnosti veľmi prekrývajú a vytvárajú tak globálne štýlové prúdy. Aj napriek tomu v každej oblasti existujú určité lokálne problémy a aktuálne súvislosti, ktoré vnášajú do prostredia súčasného globálneho dizajnu určitú diverzitu a hravosť. Počas našich ciest sme narazili na mnoho podobných tém. Žije súčasný taliansky dizajn predovšetkým zo svojej slávnej histórie? Prečo sa talianski dizajnéri nechávajú natoľko silne inšpirovať históriou? Môže byť dizajn udržateľným sociálnym nástrojom a kritikou spoločnosti i politiky tak, ako to praktizujú niektorí angažovaní dizajnéri v Slovinsku? Stojí Česká republika na prahu novej sklárskej revolúcie? A prečo hľadajú na Slovensku mladí dizajnéri útek od všednej reality vo folklóre alebo nových technológiách ako alternatívnom riešení k nedostatočnej spolupráci s priemyslom? Európa je rozmanitý kontinent s rozmanitými kreatívnymi aj sociálnymi problémami a úlohami do budúcnosti. Dizajn tak v mnohých prípadoch len kopíruje všeobecný vývoj v jednotlivých štátoch aj spoločnostiach.

Projekt European Design Stories prináša informácie o viac ako 30 kreatívnych osobnostiach a projektoch, mnohých architektonických zaujímavostiach, zákulisných príbehoch zo sveta dizajnu aj všeobecnejších zamysleniach sa nad stavom dizajnu na našom kontinente. Spoločne s našimi spolupracovníkmi sme tak vytvorili akúsi vizuálnu aj textovú mapu súčasného európskeho dizajnu. Načatých tém je tu veľa. Ich analýza však nie je len na nás. Na stránkach našej knižky, na našom webe aj v inštaláciách našich výstav, ktoré sa uskutočnili v Prahe, Miláne, Bratislave a Ľubľane, predkladáme bohatý vizuálny materiál aj znalosti. V našom výbere nás vždy zaujímala rozmanitosť a odlišné pohľady.

Koncept podľa citu

Veľa ľudí z odboru sa nás pýtalo, aký zmysel dáva výber jednotlivých štátov a dizajnérov. Pravdupovediac zmysel príliš nedáva. Projekt vznikol vďaka podpore európskeho grantu, ktorý vyžadoval medzinárodnú spoluprácu s organizáciami v iných krajinách. Nadviazali sme tak spoluprácu s Ľubicou Hustou z Bratislava Design Week, Majou Vardjanovou z múzea MAO v Ľubľane a talianskou kurátorskou agentúrou Space Caviar. Táto spolupráca nás zaviazala zdokumentovať dizajnérov a kreatívne projekty práve v týchto krajinách. Ich prepojenie tak vychádza z čisto administratívnej potreby, ktorú sme však dokázali využiť v náš prospech. Naplánovali sme teda cesty, na ktorých sme okrem už spomínaných štátov navštívili aj iné krajiny, snažili sa zachytiť čo najpestrejší súbor konkrétnych osobností a projektov a vytvoriť tak veľmi rozmanitý koktail európskej dizajnérskej inšpirácie.

Naše projekty nikdy nemajú akademické ambície a nikdy nedisponujú vedeckými rozmermi. Sú predovšetkým pravdivé a snažia sa odhaľovať veci, ktorých si dizajnérska či architektonická komunita tak veľmi nevšíma. Vždy sa snažíme vyberať naozaj originálny obsah, ktorý je založený na konkrétnych príbehoch a počinoch. Výnimkou nie je ani projekt European Design Stories, ktorý je našou pravdivou výpoveďou o tom, ako sme európsky dizajn na našich cestách spoznali a zdokumentovali. Pestrosť tém je zámerná. Návšteva destilérie v Nemecku, rozhovor o fenomenálnom architektovi Carlovi Mollinovi, návšteva bratislavského Slovenského múzea dizajnu či reportáže zo štúdií mnohých mladých a etablovaných produktových dizajnérov. To je koktail, ktorý pre nás znamená našu osobnú a pravdivú výpoveď o rozmanitosti európskej dizajnérskej scény. Nerobíme žiadne vedecké závery ani nepíšeme zložité eseje. Dizajn čitateľom aj divákom predstavujeme v odľahčenej forme vychádzajúcej z nášho najlepšieho presvedčenia.

Štúdio Zaven. Enrica Cavarzan, Marco Zavagno, Mestre, Taliansko.
Štúdio Zaven. Enrica Cavarzan, Marco Zavagno, Mestre, Taliansko.

Širšia perspektíva

Aby sme však predsa len náš pohľad a názor trochu vyrovnali aj postrehmi odinakiaľ, oslovili sme ako súčasť projektu niekoľko vybraných európskych teoretikov a kurátorov, ktorí symbolicky doplnili svojimi esejami mapu Európy a prispeli svojimi vlastnými pohľadmi na dizajn konkrétnych geografických lokalít, ktoré im sú veľmi blízke. Jednotlivé kratšie i dlhšie eseje tak zoznamujú čitateľa s konkrétnymi problémami a témami súčasného dizajnu naprieč Európou. Každý z odborníkov sa zamýšľa nad svojou témou súvisiacou s krajinou, v ktorej žije, s generáciou, v ktorej vyrástol, so skupinou tvorcov, ktorých už dlhšie sleduje alebo len aktuálnou témou týkajúcou sa jeho práce. Vzniká tak akási textová mapa súčasného európskeho dizajnu, príklady tendencií a fenoménov, ktoré sa objavujú v rôznych štátoch, mestách alebo komunitách. Každá esej má tak v knihe svoje jasné miesto a ponúka zainteresovaný pohľad do vnútra tej či onej dizajnérskej scény. Či už je to Viedeň, Londýn, Škandinávia, Poľsko, Česká republika alebo Turín, všetky miesta v knihe spája zainteresovaný pohľad konkrétnych profesionálnych insiderov.

Kým šéfredaktorka magazínu Disegno Johanna Agermann Ross sa zamýšľa nad súčasnou experimentálnou scénou v Londýne, Matylda Krzykowski z Depot Basel píše o ambíciách nastupujúcej generácie poľských dizajnérov. Zakladatelia časopisu MacGuffin Kirsten Algera a Ernst van der Hoeven zase zhodnocujú vplyv extrémne vplyvnej skupiny dizajnérov Droog v Holandsku a Daniel Goling píše o súčasnej podobe škandinávskeho dizajnu. Kurátor Marca Rain sa zase zoširoka rozpísal o histórii interiérového dizajnu v Turíne. A prečo píše o histórii v súčasnom kontexte? Je táto história súčasnosťou tamojšej scény, ktorá neustále čerpá inšpirácie z neuveriteľného genia loci tohto miesta? Aj také témy nás zaujímajú. Český historik skla Petr Nový rekapituluje posledné roky produkcie skla v Českej republike. Riaditeľka Bratislava Design Weeku Ľubica Hustá sa pre zmenu zaujíma o to, prečo súčasný slovenský dizajn čerpá svoju inšpiráciu vo folklóre a kurátorka Slovinského múzea dizajnu Maja Vardjan zisťuje, prečo využívajú mladí slovinskí tvorcovia dizajnu ďalšie bádanie a reflexiu.