bez fotografie

Klára Peloušková

Autor

Klára Peloušková je kritička a kurátorka súčasného umenia a dizajnu. Je študentkou teórie a dejín umenia na UMPRUM v Prahe a šéfredaktorkou portálu Artalk.cz.

Publikácie

designum 1/2017

Designum 1/2017

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2016

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie