Designum 4/2012

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2012

Designum 4/2012 je venované sklu, keramike a šperku. Priestor v ňom dostala tvorba študentov a profesionálov, podnikateľské aktivity i nezávislé značky. Študentské aktivity zastupuje v časopise Katedra úžitkového umenia VŠVU v Bratislave a jej tri ateliéry– keramický (spracovala Markéta Nováková), šperkársky (Mária Nepšinská) a sklársky (Jana Švantnerová). V rubrike osobnosti nájdete články o Karolovi Hološkovi (Agáta Žáčková), Ivici Vidrovej (Ľubica Pavlovičová) a Bety K. Majerníkovej (Mária Nepšinská). Aktivity dizajnérov a ich fungovanie v neľahkej súčasnosti predstavujú príspevky o festivale Křehký Mikulov (Viera Kleinová), podujatí Denamit Design Days (Zuzana Šidlíková), sympóziu Fenomén Gemer (Veronika Selingerová) o projekte Flowers of Slovakia (Katarína Trnovská), rozhovor s Petrom Olahom (Zuzana Šidlíková), o platforme Džu Box (Mária Nepšinská) a štúdiu N.O.B.U.S. (Katarína Baraníková). Históriu prvých piatich celoslovenských výstav úžitkového umenia spracovala Eliška Mazalanová. Číslo vzniklo v editorskej spolupráci s Vierou Kleinovou.

Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk – Mária Nepšinská
Ateliér skla – Jana Švantnerová
Ateliér keramiky – Markéta Nováková
Karol Hološko – Agáta Žáčková
Ivica Langerová – Ľubica Pavlovičová
Bety K. Majerníková – Mária Nepšinská
Okno – slovenský art dizajn na festivale Křehký Mikulov – Viera Kleinová
Denamit Design Days (DDD) – Zuzana Šidlíková
Fenomén Gemer ´11 – Veronika Selingerová
25. ročník Medzinárodného sympózia keramiky v Bechyni – Dita Hálová
Ako súčasný dizajn slovenské ľudové povesti rozpráva – Katarína Trnovská
Peter Olah a Lars Kemper: Dizajnér je zároveň manažér – Zuzana Šidlíková
DžuBox – Mária Nepšinská
Štúdio N.O.B.U.S. – Katarína Barániková
Modranská – Viera Kleinová
Počiatky celoslovenských výstav úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva – Eliška Mazalánová

Viac o dizajnéroch v publikácii