Fenomén Gemer ’11 hlina – hlína – glina

Na konci minulého leta sa konal už druhý ročník projektu Fenomén Gemer – mladé keramické sympózium. Jeho organizátori poskytujú príležitosť zúčastniť sa na projekte mladým výtvarníkom vo veku od 18 do 35 rokov. Súčasne je vždy ako hosť prizývaný jeden výtvarník – aktívny profesionál.

V ložisku na ťažbu hliny v gemersko-malohontskej oblasti vznikajú počas dvoch týždňov výtvarné zásahy do krajiny, ktoré sú reakciou na históriu, tradičnú miestnu keramiku, krajinu a éter Gemera. Napriek tomu, že toto sympózium je založené na keramickej tradícii, nie je úplne bežnou keramickou akciou. Vzniknuté práce sa nevypaľujú a po dokončení nepresúvajú na výstavu, ale zostávajú na mieste vzniku až po svoj vlastný zánik.

Výtvarníci na minulom ročníku spoločne pracovali v ložisku Breznička. Rozľahlosť, ako aj tvarová a farebná rôznorodosť ložiska poskytovali nespočetné množstvo inšpirácií. Všetko, čo ložisko ponúka, je zužitkované pre výtvarný zámer. Horúčavou rozpraskaná zem, vodné plochy akoby bez života, ale pritom plné drobných živočíchov, ílová hmota so širokou škálou farieb… Potenciál jednotlivých zákutí bol využitý. Vznikli tu veľkoplošné maľby zvýrazňujúce zásahy lyžicou bagra do pôdy (hosť sympózia – Vladimír Oravec), na brehu vodnej plochy „sa uhniezdil a zniesol vajce obrovský vták“ (Anna Podolinská, Slovensko), monumentálna trávnatá plastika sa týčila nad vyprahnutou krajinou ložiska (Zuzana Svatíková, Slovensko), útulná preliačina sa stala nakrátko „pokojnou knižnicou“ (Jana Gutteková, Česká republika) a do rozpraskaného brehu sa „maľovalo“ nájdeným odpadom (Karina Marusińska, Poľsko). Na minuloročnom sympóziu vzniklo aj niekoľko videí, ktoré realizovala Karina Marusińska ako vizuálne postrehy mapujúce prostredie. Poslanie sympózia bolo naplnené: tvorivá činnosť, história a impresia prostredia je spojená s rozhovormi o umení a vlastnej tvorbe účastníkov pri spoločných večeroch. Vytváranie jednotlivých diel a proces ich zániku sú zdokumentované na veľkoplošných fotografiách, ktoré sú spolu s videami vystavovanými výstupmi sympózia.

Vladimir Oravec
Vladimír Oravec

Obidva ročníky sympózia, Fenomén Gemer ’09 a Fenomén Gemer ’11, boli organizované pod záštitou Vysokej školy výtvarných umení, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Organizačný tím úzko spolupracuje s Občianskym združením kRaj, Ipeľskými tehelňami, a. s., a tiež s Gemersko-malohontským múzeom a Turistickým informačným centrom v Rimavskej Sobote. Po výstavnej prezentácii v Bratislave, ktorá sa uskutočnila na jar 2012 v priestoroch Umeleckej besedy slovenskej, pripravujú organizátori na jeseň putovnú výstavu v krajinách V4. Výstavu tak bude možné vidieť v Olomouci, Vroclave a Pésci.

Anna Podolinská
Anna Podolinská
Zuzana Svatíková
Zuzana Svatíková
Skip to content