Správy o „múzeu“ – 7. časť

Nie je to až tak dávno, čo sme v predminulých správach o múzeu písali o našich priestorových kapacitách na skladovanie zbierok. Vtedy sme pre ne získali kancelárie v budove na Jakubovom námestí, ako dočasné a pomerne provizórne riešenie. Kapacita týchto priestorov bola však už tiež takmer celkom vyčerpaná – naše zbierky sa totiž opäť rozšírili vďaka niekoľkým významným darom.

Z tých spomenieme aspoň krásne ukážky produktového dizajnu venovaného občianskym združením OSTBLOK a ďalej súbor nábytku, svietidiel a interiérových návrhov Viktora HolešťákaHolubára, ktoré do zbierok darovala dizajnérova dcéra. Ide o jedinečné prototypy, ako aj unikáty pôvodne tvoriace zariadenie dizajnérovho bytu a ateliéru.

Teraz môžeme s potešením oznámiť, že je situácia s uskladňovaním zbierok dlhodobo vyriešená. Ministerstvo kultúry pridelilo viacerým inštitúciám, medzi nimi aj Slovenskému centru dizajnu priestory v budove bývalých Hurbanových kasární na deponovanie zbierok. Získali sme tak vyše 350 m2, ktoré sme už vyčistili a momentálne pracujeme na ich zabezpečovaní, zariaďovaní potrebným vybavením a na prípravách na sťahovanie zbierok.

Vzhľadom na súčasné podmienky je možné v budove prevádzkovať sklady a depozitáre, našou víziou by však bolo zriadiť aj stále výstavné priestory. Táto predstava však zatiaľ nenadobúda jasnejšie kontúry.

Ukážky z našej zbierky však bolo možné vidieť v septembri v Pisztoryho paláci na bratislavskom Dizajnvíkende. Festivalovú výstavu sme koncipovali ako poďakovanie všetkým darcom, ktorí do zbierky prispeli. No vzhľadom na jej charakter, ako aj komornejšie možnosti prezentácie sme sa pri výbere vystavených predmetov zamerali skôr na najobsiahlejšie dary a na dizajn dávnejších dekád, ako „konfrontáciu“ s najsúčasnejšou produkciou prezentovanou na Dizajnvíkende.

Návštevníci tu mali možnosť obdivovať napríklad gramoskriňu Tesla Humoreska či vysávač ETA 418 navrhnutý Stanislavom Lachmanom, darované združením OSTBLOK. O dvadsať rokov starší vysávač toho istého výrobcu – Standard predstavoval, okrem ďalších drobnejších predmetov, dar Mariána Hubu. Od toho istého dizajnéra sme vystavili ešte aj známe fény Em 425 darované Marošom Schmidtom a Etadiola z daru Ľudmily a Ivana Pilných. Od Maroša Schmidta sme vystavili aspoň televízor Tesla Merkur a termosku Clara navrhnutú Igorom Didovom. Nábytok reprezentovali sedacie kúsky – stolička Františka Jiráka (dar Adrieny Pekárovej) a Viktora HolešťákaHolubára z daru Renáty Monošíkovej. Z grafi ckého dizajnu sme vybrali niekoľko ukážok návrhov knižných obálok autorov Pavla Blaža, Miroslava Cipára, Petra Ďuríka a Viliama Chmela, ktoré múzeu sprostredkoval Ľubomír Longauer. Prezentáciu dopĺňali fotografi e Tibora Uhrína z cyklu Starý začiatok – nový koniec, ako aj súťaž pre návštevníkov na motívy relácie „Kufr“.

Aktuálny zoznam všetkých darcov, ako aj ďalšie novinky sledujte na:

www.scd.sk/?zbierky

Ukážky zbierok SCD na Dizajnvíkende 2012 v Pisztoryho paláci
Ukážky zbierok SCD na Dizajnvíkende 2012 v Pisztoryho paláci