Jana Švantnerová

Jana Švantnerová

Autor

Kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

Absolvovala magisterské štúdium na Katedre dejín umenia na Univerzite Komenského v Bratislave, rigorózne štúdium na Katedre dejín umenia a kultúry Trnavskej univerzity v Trnave a dizertačné štúdium na Katedre teórie a dejín umenia na Masarykovej univerzite v Brne. Pracovala v Slovenskom centre židovského kultúrneho dedičstva a od roku 2012 je kurátorkou zbierky judaík v Židovskom komunitnom múzeu v Bratislave a spoluautorkou jeho stálej expozície.

V SNG pracuje od roku 2012 ako odborná asistentka Zbierky úžitkového umenia. V roku 2013 pripravila v rámci spolupráce SNG a Židovského komunitného múzea výstavu Tieň minulosti. Venovala sa portrétnej a žánrovej maľbe druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia v kontexte tvorby maliara Leopolda Horovitza a poštátňovaniu umeleckých predmetov z majetku Židov za slovenského štátu.

V súčasnosti sa zaoberá výskumom židovských rituálnych predmetov, zberateľstvom judaík a mapovaním umeleckej produkcie mimoeurópskych kultúr v slovenských zbierkach. Publikuje okrem iného v časopise Ars a Ročenke SNG.

Publikácie

Designum 5/2012. Grafická úprava, zalomenie Martin Mistrík

Designum 5/2012

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2012

Designum 4/2012

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content