Denamit Design Days (DDD)

Rozhovor so Simonou Janišovou

Projekt Denamit Design Days (DDD) sa uskutočnil tento rok po druhý raz, od mája do júna bolo možné navštíviť niekoľko výstav, prednášok a prezentácií. Čo bolo základnou výzvou pre organizátorov rozbehnúť takéto dizajnérske podujatie? Tento rok prebiehalo pod heslom Dizajn pre spoločnosť, spoločnosť pre dizajn. Prečo by mal byť dizajn pre spoločnosť dôležitý?

Podnet na vznik je súčasne aj dôvodom fungovania skupiny Denamit – propagácia a popularizácia slovenského dizajnu a vytváranie lepších podmienok na jeho fungovanie. Na Slovensku je veľa autorov a dizajnérov, ktorí tvoria zaujímavé a kvalitné produkty. Ako samostatní tvorcovia však oslovia len určitú, často tú istú skupinu divákov. My tvrdíme, že je dobré sa spájať, prepájať rôzne odbory a robiť veci spoločne. Snažíme sa tiež priblížiť dizajn ľuďom, ktorí o ňom nevedia veľa. Aj preto sa tento rok niesol v znamení otázky prepojenia dizajnu so spoločnosťou. Význam dizajnu bežný človek možno nevidí, no dizajn je práve médium, ktoré vnáša do spoločnosti pokrok a domáca produkcia znamená nové pracovné príležitosti. Preto si myslíme, že je dôležité podporovať mladých slovenských dizajnérov.

Na ktoré z podujatí by ste chceli upozorniť, čo s odstupom času bolo pre vás zaujímavé, poučné či prekvapivé? Aké boli reakcie verejnosti?

Kým prvý ročník DDD mal najsilnejšiu odozvu na prednášky, tento rok to boli práve výstavy, ktoré najviac zaujali. Súvisí to práve s problematikou, ktorú sme si dali za cieľ. Minulý rok nebol problém zohnať prednášajúcich, pretože sme oslovovali samotných autorov, ktorých, ako sme už spomínali, máme na Slovensku veľa. Tento rok sme však chceli poňať prednášky odborne – z pohľadu teoretikov umenia. A to je už na Slovensku problém. Nie je veľa teoretikov, ktorí by sa špecializovali na dizajn, niektoré odbory nemajú vybudovanú žiadnu kritiku. Výstavy a aj prednášky mali poukázať na absenciu teoretikov. Naším sklamaním bola účasť na prednáškach a diskusii, čakali sme vysoký záujem, keďže nami daná téma Dizajn a inštitúcie doslova visí vo vzduchu. Pozvali sme do diskusie vedúcich predstaviteľov inštitúcií, ako ÚĽUV, SCD, SVÚ, VŠVU a diváci mali možnosť priamo sa pýtať a reagovať na situáciu, či dozvedieť sa konkrétne informácie. Niekoľko dôležitých diskutujúcich odmietlo účasť a došlo aj žalostne málo divákov, aj napriek tomu, že keď sa téma štátnych inštitúcií rieši, všetci do toho majú čo povedať, a keď majú možnosť s kompetentnými diskutovať priamo, nie je tu odrazu nik… Z výstav by sme vypichli jednu z našich najsilnejších – Dizajn vs Fotografy, ktorá otvárala problém ďalšej veľkej diery na poli slovenského dizajnu – kvalitnej produktovej fotografie.

Aké sú momentálne plány združenia Denamit (dizajnérske či organizátorské)?

Zdalo by sa, že Denamit v lete prázdninuje, no my pracujeme na vlastných projektoch tak, ako po celý rok a plánujeme stále nové akcie – či už v malej mierke, alebo aj väčšie podujatia, ktoré by mali mať dlhodobý a medzinárodný formát. V budúcom roku chceme expandovať do zahraničia a pracujeme aj na vytvorení vlastného predajného miesta, kde by naši zákazníci mohli ochutnávať to najlepšie zo slovenského a českého trhu!

Druhý deň konferencie - Diskusia na tému "Dizajn a inštitúcie"
Druhý deň konferencie, Diskusia na tému „Dizajn a inštitúcie“
Mária Nepšinská O autorskom šperku, Galéria ART Design Project
Mária Nepšinská O autorskom šperku, Galéria ART Design Project

Poznámky

Súčasťou podujatia bola i módna prehliadka v KC Dunaj značky Puojd, pod názvom Krava.

Módna prehliadka Krava
Módna prehliadka pod názvom Krava