Karol Weisslechner

Zameranie
interiérový dizajnér, šperkár

Karol Weisslechner je absolventom katedry architektúry na VŠVU v Bratislave u Vojtecha Vilhana (1980 – 1988). Po vysokej škole pôsobil na Katedre architektúry, v Ateliéri Architráv VŠVU (1990 – 1995). V roku 1995 prevzal ateliér šperku po medzinárodne uznávanom šperkárovi Antonovi Cepkovi a dodnes je jeho vedúcim, dnes pod názvom Ateliér S + M + L_XL – KOV A ŠPERK . Názov vyjadruje rozšírenie výučby podľa koncepcie Karola Weisslechnera, ktorá zahŕňa okrem tvorby autorských šperkov (S), stolovacích a menších interiérových objektov (M) aj návrhy artefaktov do interiéru (L) až po veľkorozmerné exteriérové objekty (XL). V roku 2006 sa stal profesorom a v rokoch 2007 – 2012 bol rektorom Vysokej školy výtvarných umení a dizajnu v Bratislave.

Jeho tvorba má široký záber, pohybuje sa medzi voľným umením, dizajnom a architektúrou. Vo svojej koncepcii výučby dáva dôraz na proces tvorby, hľadanie a objavovanie inovatívnych riešení. Vo svojej vlastnej tvorbe sa venuje umeleckému šperku, objektu, inštalácii, interiérovej architektúre, dizajnu a scénografii. Pre architekta je nevyhnutná komunikácia s ľuďmi, ale ako šperkár zachytáva jej intímnejší rozmer. Svoju tvorbu charakterizuje takto: „Moje šperky sú zväčša akýmisi schránkami, v ktorých je možné niečo ukryť, ale zároveň aj niečo odkrývajú. Architektonický priestor má z môjho pohľadu tie isté kvality, v ktorých sa dokážem aktívne pohybovať a navodiť konkrétne pocity.“ Vystavoval samostatne, ale aj so študentmi – v Pinakotéke moderny v Mníchove, na veľtrhoch šperku, tvorivých sympóziách na Slovensku ako aj v zahraničí. Organizuje tiež medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, výstavy, odborné kolokviá. Jeho diela sú zastúpené v rôznych zbierkach doma i v zahraničí a získal za ne množstvo ocenení.

Katarína Hubová

NCD diela

Motýlí efekt

Motýlí efekt

Dorota Sloviaková
Karol Weisslechner
IRENA

IRENA

Lucia Gamanová
Karol Weisslechner
ŠPERK AKO NIEČO

ŠPERK AKO NIEČO

Lucia Gamanová
Karol Weisslechner
Prejsť na diela