Tailors/ Krejčí/ Krajčíri

Ovčia vlna vonia lúkou, trávou, bylinkami, hlinou, dažďom, tukom, stádom. Všetky tieto vône si ponecháva aj vo svojej upravenej podobe, vyčistená a ofarbená, vyčesaná, spradená a utkaná do látky. Špecificky vonia aj ľan, bavlna a hodváb, pri kontakte s vlhkom a teplom je to ešte intenzívnejšie. Toto je atmosféra pánskeho krajčírstva.

Niekoľko ich existuje na Slovensku aj v Čechách. Obstarať si dnes oblek nie je vôbec komplikované. Na trhu pôsobí množstvo značiek ponúkajúcich tento produkt vyrobený konfekčnou metódou, prípadne sa stretávame s personalizovaným prístupom – made to measure, keď vám odevný konzultant poradí s výberom látky, strihu, detailov, zoberie si vaše miery a v detašovanej dielni nechá štandardizovaný oblek prispôsobiť vašim telesným špecifikám. A je tu ešte jedna možnosť, zákazkové pánske krajčírstvo, kde je vyššie spomínaná vôňa najautentickejšia a zážitok z osobného prístupu v podstate to najlepšie, čo vám môže byť ponúknuté. Odevy sa tu zhotovujú metódou bespoke (z angl. zákazkový, na mieru, dohodnutý, dohovorený). Ide o miesta, kde stretnete skutočných krajčírov ovládajúcich tento unikátny technologický postup výroby na mieru s vysokým podielom ručnej práce. Jednotlivé zákazky prijíma konkrétny krajčír, ktorý kontroluje a usmerňuje celý tvorivý proces, realizuje konkrétny model pre konkrétneho zákazníka, je autorom individuálneho strihu, vykonáva všetky skúšky a úpravy odevu a sprevádza ho na ceste k jeho nositeľovi. K charakteristickým produktom zákazkového pánskeho krajčírstva patrí oblek, kabát, zo spoločenských odevov smoking, žaket a frak, sú to miesta koncentrovaného remeselného umu schopné realizovať aj historické odevy a najrôznejšie priania svojich zákazníkov.

Strihačská dielňa salónu Diplomat, pravdepodobne 30. roky 20. storočia, archív krajčírstva Hartl.
Strihačská dielňa salónu Diplomat, pravdepodobne 30. roky 20. storočia, archív krajčírstva Hartl.

Súčasná situácia v našom regióne, v Európe a vo svete

V Českej a Slovenskej republike pôsobí niekoľko krajčírstiev pracujúcich metódou bespoke. Ich skúsenosti a tradícia pramenia v odevných podnikoch Diplomat, Adam, Módní tvorba, ktoré vznikli zo znárodnených podnikov po roku 1948, resp. po reorganizácii v roku 1954 a postupne po roku 1989 zanikali. Ich predchodcami boli legendárne salóny František Bárta a spol., resp. Kníže. Ide o generáciu šesťdesiatnikov a sedemdesiatnikov, ktorí len vo veľmi výnimočných prípadoch našli vo svojom remesle nasledovateľov. V našom regióne dlhodobo absentuje vzdelávanie nových pánskych krajčírov. Tento odbor sa v Čechách ani na Slovensku (napriek viacerým pokusom) už niekoľko rokov systematicky nevyučuje, chýbajú tiež pedagógovia s touto špecializáciou. Od tohto odboru môže mladú generáciu odrádzať aj pomerne dlhé obdobie vzdelávania – mnohí starší krajčíri uvádzajú desať rokov ako „zlomový moment“, kedy sa učeň stáva skúseným. V neposlednom rade ide o časovo a fyzicky náročnú prácu spájajúcu technologickú zručnosť, kreativitu, kontakt s náročnými zákazníkmi, ktorá si zároveň vyžaduje neustále sebazdokonaľovanie a naberanie nových vedomostí či adaptovanie tradičnej technológie na moderné, veľmi jemné a ľahké materiály. Napriek vysokému záujmu spotrebiteľov je v Čechách a na Slovensku táto fascinujúca oblasť odevnej výroby pravdepodobne odsúdená buď na vysokú exkluzivitu, alebo zánik.

Krajčírstvo Emanuel Andrej.
Krajčírstvo Emanuel Andrej.

Podobnú situáciu môžeme pozorovať v susednom Rakúsku a Nemecku. Úbytok zákazkových krajčírov je zjavný. Vďaka fungujúcemu systému odborných škôl však na pracovný trh každoročne prichádza aspoň malé percento absolventov schopných v tomto remesle pokračovať. Ak sa im podarí nájsť zamestnávateľa, ktorý ich v obore dovzdelá a praxou ponúkne nevyhnutné skúsenosti, budú pravdepodobne schopní túto tradičnú výrobu odevov udržať živú.

Odlišná situácia je na Apeninskom polostrove, ktorý predstavuje zásadnú lokalitu pre tento typ odevnej produkcie. Neustále tam prežíva silná tradícia zákazkovej výroby s veľmi dobre fungujúcim systémom vzdelávania nových krajčírov a ich uplatňovania v praxi. Tento región je atraktívny pre študentov z celého sveta (významné percento tvoria študenti z Japonska, Číny a USA), ktorí si uvedomujú potenciál vzdelania a praxe v tomto odbore. Je inšpirujúce pozorovať celú fungujúcu infraštruktúru odevného priemyslu – výrobu zabezpečujúcu primárne materiály, komponenty, odborné školy, časopisy, súťaže…

Trend je absolútne jasný. O zákazkovú pánsku, ale aj dámsku módu je enormný záujem a výroba nestíha pokrývať dopyt tak v Čechách a na Slovensku či v Európe, ako aj celosvetovo.

Krajčírstvo Adam Steiner, krajčír Richard Hronovský.
Krajčírstvo Adam Steiner, krajčír Richard Hronovský.

História zákazkových krajčírskych salónov, textilnej a odevnej produkcie všeobecne na našom území reflektuje historicko-politické udalosti, ktoré mali vplyv na spôsob vlastníctva a riadenia podnikov. Tradícia dokonalej krajčírskej kvality bola u nás prítomná v mnohých malých krajčírskych dielňach koncentrovaných predovšetkým v Prahe a Bratislave. Najvýraznejšie sa do histórie zapísali dva salóny, ktorých odkaz u nás ovplyvňuje zákazkovú výrobu dodnes.

Pánsky zákazkový salón František Bárta bol založený v roku 1918 len niekoľko dní pred vznikom Československa, pražské sídlo mal na Ferdinandovej triede 24, ktorá bola s novovznikajúcou republikou premenovaná na Národní. V nasledujúcom roku došlo k obchodnému spojeniu Františka Bártu s jeho spoločníkom Robertom Steinerom, čím vznikla obchodná spoločnosť František Bárta a spol. Salón deklaroval dokonalý strih, najvyššiu kvalitu prevažne ručného spracovania, použitie najkvalitnejších látok predovšetkým zo zahraničnej produkcie a stal sa tak najvyhľadávanejším miestom pre pánske zákazkové odevy v Prahe. K svojmu sortimentu neskôr salón pridal aj zhotovovanie košieľ, spodnej bielizne na mieru, parfumy a kozmetiku.


Celý článok nájdete v časopise Designum 3/2022 na s. 60
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

Prejsť na publikácie
Skip to content