Ján Šuchaň

Zameranie
priemyselný dizajnér

Ján Šuchaň pochádzal z Polomky, z malebného kraja Muránskej planiny a Nízkych Tatier. V prostredí prekrásnej prírody, ľudového umenia a otcovho drevorezbárstva si osvojil zásadu, ktorá ho sprevádzala celý jeho umelecký i profesionálny život: „Výrobok musí byť dokonale funkčný, perfektne remeselne spracovaný, s jasným výtvarným zámerom, pretože len takýto výtvor môže byť krásny.“ Umeleckú zručnosť získaval na Závodnej učňovskej škole sklárskej v Katarínskej Huti v rokoch 1956 – 1958, kde sa vyučil za fúkača a brúsiča skla. Pokračoval na Strednej umeleckej škole priemyselnej v Železnom Brode, na ktorej študoval rytie a brúsenie skla. Záverečnú maturitnú prácu (1962), vázu, misu a popolník, predviedol celoplošným brusom, čo bola v tej dobe novinka.

Po škole sa Šuchaň zamestnal ako podnikový výtvarník v Stredoslovenských sklárňach Katarínska Huta a Zlatno. Do n.p. Elektrosvit Nové Zámky nastúpil v roku 1963 do vývojového a konštrukčného oddelenia. Navrhol množstvo technických, priemyselných a banských svietidiel, ale i svietidlá pre domácnosť, svetlomety a chladničky. Ako 26 ročný, v roku 1967, navrhol aj naše svietidlo s jednoduchým valcovitým tienidlom z plechu, alternatívne z bakelitu. Pôvodný návrh rátal s upínaním na stôl (pracovné svietidlo kĺbové), neskôr sa rozšíril o kruhovú podstavu. Typ 1012 01 (prvé série boli označované typ 215 03 01) sa tak stal univerzálnym svietidlom pre široké využitie. Rok predtým získal Šucháň v Ostrave prestížne ocenenie Zlatý Kahan za návrh 60 litrovej chladničky Elektrosvit a v roku 1970 v Prahe cenu CID za banské svietidlo.

Maroš Schmidt

Súvisiace publikácie

Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie