bez fotografie

Júlia Deáková

Autor

Júlia Deáková je absolventkou Katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako externá kurátorka zbierky skla v Slovenskom múzeu dizajnu.

Publikácie

Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie