Designum 3/2014

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2014

Online: Designum 3/2014

Designum 3/2014 obsahuje rôznorodo zamerané články: od odborného pohľadu na špecifickú problematiku počítačových hier (Maroš Brojo, Mária Rišková), cez hodnotenie výstav a podujatí spojených s domácim a zahraničným dizajnom (Zuzana Šidlíková, Adriena Pekárová, Helena Veličová, Martin Úradníček, Robert Szabó, Martina Lehmannová, Jana Ondíková, Pavel Noga), po príspevky z dejín slovenského dizajnu (Mária Rišková, Adriena Pekárová, Maroš Schmidt, Klára Prešnajderová, Lívia Pemčáková). V závere čísla sú uverejnené dve recenzie publikácií – zhodou okolností spojených s českým prostredím (Jana Oravcová a Zoja Droppová).

Závislé a nezávislé / Maroš Brojo
Anketa k článku Závislé a nezávislé / Maroš Brojo, Mária Rišková
Maria Blaisse – na začiatku bola duša / Zuzana Šidlíková
Váza – dizajn, objekt, experiment / Adriena Pekárová
Medzinárodné sklárske sympózium RONA 2014 / Helena Veličová
Bienále LOGO Banská Bystrica už po štvrtý raz / Martin Úradníček
Bienále Brno – očami grafických dizajnérov / Robert Szabó
Prechádzka Krajinou Koncernovaného dizajnu v Jurkovičovej vile / Martina Lehmannová
RE-BOOK #2 / Jana Ondíková
Was wollen sie eigentlich von uns? / Maroš Schmidt
Vojtech Vilhan / Lívia Pemčáková
ŠUR v týždenníku Pestrý týden / Klára Prešnajderová
Antológia o zlínskej umprumke. 2. časť / Jana Oravcová
Dve knihy o mestských kmeňoch / Zoja Droppová
Písmo, pivo, rock’n’roll / Pavel Noga

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle