Designum 1/2021

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2021

Online: Designum 1/2021

V časti Aktuálne prinášame rozhovory s ocenenými štúdiami a dizajnérmi v Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Karol Rosmány sa stal držiteľom Ceny za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu, grafické štúdio Pergamen získalo Cenu za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu a grafické štúdio BRUT.TO Špeciálne ocenenie za spoločenský prínos.

Naše pozvanie na rozhovor prijala aj textilná výtvarníčka Kristína Šipulová, ktorú zaujíma pôvod remesla a jeho použitie v súčasnosti. Tento rok si pripomíname aj 90. výročie narodenia Igora Didova, ktorý je známy predovšetkým prácami v oblasti priemyselného dizajnu. V rubrike Múzejne ponúkame pohľad na jeho doteraz nezmapovanú grafickú tvorbu.

Pri príležitosti 150. výročia narodenia svetoznámeho architekta vyhlásili v januári 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy Rok Adolfa Loosa. V časti Retrospektívne prinášame pohľad na jeho tvorbu prostredníctvom výstavy Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, ale aj rovnomennej publikácie, ktorá prináša najnovšie bádateľské poznatky o jeho diele.

V rubrike Teoreticky venujeme pozornosť štyrom najnovším publikáciám. Tri monografie Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý, CIPÁR&LOGO.ETC  a Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok vydalo Slovenské centrum dizajnu v spoluprácu s vydavateľstvom Slovart. Antológia textov Udržateľný rozvoj v kultúrnej a kreatívnej praxi vznikla na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Rok 2021 je vyhlásený za Rok slovenského dizajnu. Príspevok k nemu predstavuje výber dvanástich mimoriadnych písiem, ktoré pre štyri tohtoročné čísla Designumu vybrali Palo Bálik, Samo Čarnoký a Michal Tornyai. Navrhli ich slovenskí dizajnéri alebo vznikli na Slovensku od počiatku digitálnej tvorby písma. V tomto čísle prezentujeme prvú trojicu písiem od Andreja Krátkeho (Nara), Samuela Čarnokého (Inka), Ondreja Jóba (Woodkit).

Karol Rosmány: Držiteľ Ceny za dizajn 2020 za dlhodobý prínos v oblasti dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Štúdio Pergamen: Margarín, kniha alebo alkohol, každý z týchto produktov sa dá spraviť dobre / Barbora Krejčová
BRUT.TO prepája neprepojiteľné / Lívia Pemčáková
Kristína Šipulová. Ísť vlastným tempom / Michala Lipková
ID 2D: Igor Didov – nepoznaný grafický dizajnér / Silvia Kružliaková a Maroš Schmidt
Európan Adolf Loos. Nielen brnianske stopy / Jindřich Chatrný
Malé veľké dejiny (výtvarnej kultúry) Milana Veselého / Linda Nagyová
Nie je kniha ako kniha / Dušan Junek
Ľubomír Longauer: Mierny pokrok. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Martin Šútovec
Udržateľne & kreatívne / Silvia Bárdová
Písma čísla / Redakcia

Viac o dizajnéroch v publikácii