Milan Veselý

Zameranie
grafický dizajnér

Medzi činorodými a zamestnanými slovenskými grafickými dizajnérmi bol Milan Veselý azda ten najzamestnanejší. V rokoch 1954 – 1958 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave odbor úžitkovej grafiky. Dva roky bol zamestnaný v Reklamnom podniku Praha. Od roku 1960 pracoval v slobodnom povolaní a od roku 1990 podnikal. V oblasti knižnej grafiky spolupracoval v 60. rokoch s vydavateľstvami Mladé letá, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Tatran, Pallas a Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch pre vydavateľstvo Mladé letá ilustroval zobrané spisy J. Verna a upravoval veľké obrazové publikácie. V šesťdesiatych rokoch spolupracoval so Slovenskou televíziou na koncepcii televíznych titulkov a takisto aj s švadlami – s divadlom Nová scéna, s Divadlom na korze a od roku 1990 tvorí najmä plagáty pre divadlo Astorka Korzo’90. V šesťdeiatych rokoch vytvoril plagáty aj pre slovenské filmy.

Venoval sa aj výstavníctvu, spolupracoval so Slovenskou národnou galériou na výstavných inštaláciách a sprievodnom propagačnom materiáli. Na mnohé výstavy, ktoré po výtvarnej stránke celé realizoval, navrhol aj plagáty. Postupne sa ťažisko jeho práce presovalo najmä do výstavníctva. Začal už koncom päťdesiatych rokov v pražskom Reklamnom podniku. Riešil dielčie časti výstavnej grafiky a typografických riešení pre Svetové výstavy v Bruseli, Montreali či Osake. Navrhol výtvarné riešenia piatich ročníkov Trenčín mesto módy, pavilóny na Textilných výstavách v Liberci, Bienále ilustrácií Bratislava v rokoch 1967 – 1989 v deviatich ročníkoch (spolu s arch. V. Cvengrošová a V. Droppom), bol vedúci grafik výstav a riešil expozície Agrokomplexu v Nitre (1982 – 1988), riešil putovné výstavy na Slovensku a v zahraničí v mnohých štátoch sveta. V jeho práci po roku 1989 prevažujú múzejné expozície. Za svoju prácu získal mnoho domácích aj zahraničných ocenení.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.