Ľubomír Longauer

Zameranie
grafický dizajnér

Profesor Ľubomír Longauer patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského grafického dizajnu a to nielen ako tvorca, ale aj ako historik, kurátor a autor publikácií o dejinách slovenského grafického dizajnu. V rokoch 1963 – 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1966 bol spoluzakladateľom a členom Skupiny 29. V rokoch 1969 – 1975 študoval na VŠVU v Bratislave u profesora Chovana. Po skončení studia pracoval v slobodnom povolaní. Po Nežnej revolúcii v rokoch 1990 – 2003 učil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1991 – 1993 bol jej prorektorom, od roku 1993 docentom, od roku 1998 profesorom. 1999 – 2002 bol vedúcim novovzniknutej katedry grafického dizajnu. Po odchode z VŠVU učil do roku 2011 na pedagogickej fakulte UKF v Nitre.

Pracoval najmä pre slovenské vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, galérie, divadlá, realizoval stovky knižných obálok, plagátov, značiek, bulletinov a pod. Venuje sa tiež voľnej tvorbe. Mal 12 samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých domácich aj medzinárodných kolektívnych výstav. Posledné roky sa zaoberá historickým výskumom grafického dizajnu na Slovensku v 20. storočí. Z výsledkov výskumu usporiadal 10 retrospektívnych výstav v Martine, Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, vo Viedni a podieľal sa na príprave výstav v Berlíne, Varšave, Budapešti a Prešove. Venuje sa aj publicistike. Vydal dvojčíslo časopisu Grif Graf (2000) venované typografii a tvorbe písma, v roku 2008 vydal monografiu Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu (spoluautorka A. Oláhová), v roku 2009 knihu O sebe a svojej práci a katalóg Ladislav Csáder, zabudnutý bratislavský modernista a v roku 2012 prvý diel viaczväzkovej práce Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 pod názvom Modernosť tradície, v roku 2013 druhý diel s názvom Vyzliekanie z kroja.

Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.