Editoriál. Designum 1/2021

Naše súkromné a pracovné aktivity sa už rok odohrávajú v domácej izolácii, mimo sociálneho kontaktu s rodinami, priateľmi či kolegami. Mnohé každodenné činnosti vykonávame prostredníctvom virtuálneho priestoru. Väčšina kamenných obchodných prevádzok je zatvorená, a tak mnohé produkty nakupujeme online. Obývacie miestnosti našich bytov využívame multifunkčne na home office, cvičenie, čítanie, učenie či hru s deťmi, teda na všetko to, čo by sme za iných okolností prežívali za múrmi svojho bytu. Aj všetky kultúrne podujatia, za ktorými sme si občas vyrazili, prežívame v súkromnej izolácii. Hoci sa mnohé kultúrne a umelecké inštitúcie snažia udržiavať svojich návštevníkov v kontakte prostredníctvom online programov, z vlastných skúseností vieme, že virtuálne sprostredkovaná produkcia živú atmosféru nenahradí. Ešte viac sme si uvedomili, ako veľmi k svoju životu potrebujeme kultúru.

Rok 2021 Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo za Rok slovenského dizajnu (RSKD), a spolu s ním oslavujeme aj 30. výročie vzniku Slovenského centra dizajnu (SCD). Obe príležitosti nám dávajú možnosť oveľa viac ako inokedy upozorniť na dizajn, ktorý nepredstavuje iba akési v súčasnosti módne a frekventované slovo, ale predovšetkým veľmi obsiahlu disciplínu, ktorá má svoju históriu, za ktorou stoja konkrétni ľudia, dizajnéri, inštitúcie a neposlednom rade firmy či výrobné prevádzky. Aktuálna pandemická situácia nám zrejme ešte dlho nedovolí prezentovať všetky aktivity naživo, ktoré sa v súvislosti s RSKD a 30. výročím založenia SCD chystajú. Preto sú niektoré koncipované tak, aby sa mohli preniesť do virtuálneho prostredia, ktoré má široký globálny presah. Mnohé koncepcie projektov sú pripravené pre domáce publikum, ale aj pre zahraničie (viac na www.rokdizajnu.scd.sk). Časopis Designum nie je výnimkou, pre svojich čitateľov pripravuje špeciálne vydanie obsahovo zamerané na reflexiu viacerých oblastí dizajnu.

V časti Aktuálne prinášame rozhovory s ocenenými štúdiami a dizajnérmi v Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Karol Rosmány sa stal držiteľom Ceny za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu, grafické štúdio Pergamen získalo Cenu za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu a grafické štúdio BRUT.TO Špeciálne ocenenie za spoločenský prínos. Aby sme učinili zadosť aj inej oblasti dizajnu, naše pozvanie na rozhovor prijala aj textilná výtvarníčka Kristína Šipulová, ktorú zaujíma pôvod remesla a jeho použitie v súčasnosti. Tento rok si pripomíname aj 90. výročie narodenia Igora Didova, ktorý je známy predovšetkým prácami v oblasti priemyselného dizajnu. V roku 2012 daroval syn Igora Didova Slovenskému múzeu dizajnu rozsiahlu pozostalosť, v rubrike Múzejne ponúkame pohľad na jeho doteraz nezmapovanú grafickú tvorbu. Pri príležitosti 150. výročia narodenia svetoznámeho architekta vyhlásili v januári 2020 Národní památkový ústav a Muzeum hlavního města Prahy Rok Adolfa Loosa. V časti Retrospektívne prinášame pohľad na jeho tvorbu prostredníctvom výstavy Evropan Adolf Loos. Nejen brněnské stopy, ale aj rovnomennej publikácie, ktorá prináša najnovšie bádateľské poznatky o jeho diele. V časti Teoreticky venujeme pozornosť štyrom najnovším publikáciám. Tri monografie Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý, CIPÁR&LOGO.ETC a Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok vydalo Slovenské centrum dizajnu v spoluprácu s vydavateľstvom Slovart. Antológia textov Udržateľný rozvoj v kultúrnej a kreatívnej praxi vznikla na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Príspevok k RSKD predstavuje aj výber dvanástich mimoriadnych písiem, ktoré pre štyri čísla Designumu vybrali Palo Bálik, Samo Čarnoký a Michal Tornyai. Navrhli ich slovenskí dizajnéri alebo vznikli na Slovensku od počiatku digitálnej tvorby písma. V tomto čísle predstavujeme prvú trojicu písiem od Andreja Krátkeho (Nara), Samuela Čarnokého (Inka), Ondreja Jóba (Woodkit).


Editoriál bol uverejnený v časopise Designum 1/2021 na s. 2
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie