Designum 1/2019

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Online: Designum 1/2019

V rubrike Aktuálne prinášame rozhovory s Johannou Biľak a Petrom Gálom. Martina Rozinajová a Ján Filípek píšu v článku Ema má tablet o výskume, zmodernizovaní a zdigitalizovaní školského písma. Maroš Schmidt v texte Funkcia prenasleduje formu oživuje príbeh bratislavskej autokarosárne O. Koller. Do časti Retrospektívne sme zaradili dva príspevky o prebiehajúcich výstavných projektoch v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe: Lada Hubatová-Vacková recenzuje výstavu Krásna jizba 1927 – 1948 / Design pro demokratizaci a Lenore Jurkyová v rozhovore s Evou Uchalovou pripomína výstavu Hana Podolská. Legenda českej módy. V časti Teoreticky nájdete texty Silvie Seneši Lutherovej O modernosti modernistického dizajnu, Eduarda Torana Dizajn, zánik obchodov, umelá inteligencia a rozhovor Silvie Bárdovej s historikom a teoretikom dizajnu Janom Michlom. Písma čísla v tomto ročníku vyberá Samo Čarnoký. V kontexte témy Od analógu k digitálnej tvorbe písma sú tu prezentované nadpisové písma od Petra Biľaka, Johanny Biľak, Andreja Krátkeho a Daniela Markoviča.

Písmenká mi boli veľmi blízke. Rozhovor s Johannou Biľak / Peter Biľak
Kvalita knižného dizajnu je ukrytá v detaile. Rozhovor s Petrom Gálom / Ján Kralovič
Ema má tablet. Školské písmo v digitálnej ére / Martina Rozinajová, Ján Filípek
Funkcia prenasleduje formu / Maroš Schmidt
Krásná izba od funkcionalizmu po organický štýl / Lada Hubatová Vacková
Česká móda v Umeleckopriemyselnom múzeu / Lenore Jurkyová
O modernosti modernistického dizajnu / Silvia Seneši Lutherová
Predstava dizajnu, ktorý nehrá divadlo, je číra fantázia / Silvia Bárdová
Dizajn, zánik obchodov, umelá inteligencia / Eduard Toran
Písmo čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii