Lada Hubatová-Vacková

Lada Hubatová-Vacková

Autor

Lada Hubatová-Vacková, je historička , teoretička a kurátorka výtvarného umenia, špecializuje sa na dejiny dizajnu a moderného umenia, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.