Andrej Krátky

Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Andrej Krátky je grafický dizajnér a dizajnér písma. Narodil sa v Bratislave, študoval v Československu a USA, titul Master of Arts získal na UMPRUM v Prahe. Pôsobil ako grafický a písmový dizajnér, vyučoval typografiu na VŠVU v Bratislave. Spoluzakladal kreatívnu agentúru Creative Department, kde pôsobí ako kreatívny riaditeľ a partner. Podieľal sa na komunikačných kampaniach významných domácich i medzinárodných klientov a značiek ako napríklad Zlatý Bažant, Kelt, Krušovice, Heineken, Motorola, Generali, Ford, Markíza, a taktiež na budovaní aktuálneho komunikačného konceptu a značky Slovenska – Good Idea Slovakia. Medzi jeho písmové návrhy patria FF Bradlo (publikoval FontShop) a Nara & Nara Sans (Typotheque). Za písmovú tvorbu získal bronzovú medailu na Bienále Brno 1996 a uznanie v súťaži Národná cena za dizajn 2011. Spoluzakladal Fontstand, online systém pre testovanie a prenájom digitálnych písem.

NCD diela

Good Idea Slovakia

Good Idea Slovakia

Creative Department
Andrej Krátky
Simona Bubánová
Eva Odrášková
Kristína Pavlendová
Juraj Kusý
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Písmo Nara, specimen

Písmo Nara, specimen

Andrej Krátky
Peter Biľak
Nikola Djurek
Prejsť na diela