Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Alojz Riškovič

Alojz Riškovič patrí k menej známym a menej prebádaným slovenským výtvarníkom a dizajnérom. Vie sa o ňom, že študoval architektúru v Prahe a že v roku 1964 získal Grand Prix na I. Bienále úžitkovej grafiky v Brne. Okolo roku 1965 emigroval a jeho stopa sa stráca. Venoval sa úžitkovej grafike, výstavníctvu a voľnej tvorbe. Realizoval veľké výstavné československé expozície na veľtrhoch v Brne (1960), v Paríži (1961) či Tripolise (1962). Navrhoval aj značky, plagáty, pracoval pre slovenské vydavateľstvách (typografia edície Stopy v Mladých letách). Vystavoval na kolektívnych výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Riškovič získal uznanie najmä za typografické plagáty pre Slovenskú národnú galériu. Zaujmú výraznou typografiou, ktorou charakterizoval obsah. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív