Vlastimil Herold „Takto alebo takto“

Výstava
11. júna 2024 – 28. júna 2024

Vernisáž: 11. jún 2024, 17:00

Tento rok predstavujeme v Galérii dizajnu Satelit v poradí druhého výnimočného slovenského autora. Vlastimil Herold bol jedným z prvých slovenských animátorov a jeho dielo v oblasti animovaného filmu je dodnes veľmi obdivované. Na výstave sa zoznámite s viacerými autorskými realizáciami z oblasti komunikačného dizajnu – knižná grafika, vytváranie logotypov a značiek, obalový dizajn, ako aj reklamná propagácia podnikov a ich produktov.

Animátor, grafický dizajnér a ilustrátor Vlastimil Herold (1924 – 2004) tvoril kreslený humor, realizoval filmové a propagačné plagáty, navrhoval logá, značky pre rôzne podniky, etikety pre zápalkové škatuľky aj obalový dizajn pre potravinárske výrobky. Zaslúžil sa o vytvorenie viacerých krátkych (nielen) reklamných animovaných filmov. Významná je aj jeho tvorba knižných obálok a časopisov, z ktorých najvýraznejší je Knižný magazín s autorovými často vtipne ladenými ilustráciami.

Výstava „Takto alebo takto“ vznikla vďaka synovcovi Vlastimila Herolda, Martinovi Viktorinovi, ktorý daroval Slovenskému múzeu dizajnu originály jeho výtvarných návrhov, ilustrácií, kníh a plagátov. Vďaka tejto bohatej akvizícii vznikla myšlienka usporiadať autorskú výstavu s cieľom pripomenúť 100. výročie narodenia tohto významného tvorcu a odprezentovať jeho dielo zamerané predovšetkým na úžitkovú grafiku. K realizácii významne prispel aj partner výstavy Slovenský filmový ústav, ktorý zapožičal plagáty a animovaný film z autorovej tvorby.

Vlastimil Herold začal svoj profesijný život po skončení 2. svetovej vojny v Prahe v novozaloženom štúdiu kresleného filmu Bratři v triku, kde získal skúsenosti s animovaním filmov. V roku 1951 bol v rámci Akcie 77, ktorá si kládla za cieľ presunúť 77-tisíc úradníkov do výroby, prinútený odísť do Brna. Tu ako absolvent priemyslovky pracoval v Českej zbrojovke. Po dvoch povinných rokoch vo výrobe sa presťahoval do Bratislavy, kde sa zamestnal v Trikovom oddelení Štúdia populárno-vedeckého filmu (neskôr Štúdia krátkeho filmu). V roku 1958 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, neskôr sa do Štúdia krátkeho filmu v Bratislave vrátil (1969) a pôsobil v tejto oblasti takmer dvadsať rokov. V rokoch 1958 – 1969 pracoval ako úžitkový grafik v slobodnom povolaní, venoval sa tvorbe knižnej grafiky, vytváraniu logotypov a značiek, obalovému dizajnu, ako aj propagácii podnikov a ich produktov. Koncom osemdesiatych rokov odišiel do núteného dôchodku (v dôsledku zmien pracovných, a tiež politicko-spoločenských), vytváral drobnú grafiku v podobe exlibrisov určených predovšetkým pre svojich priateľov a blízkych. Navrhol aj sériu poštových známok s motívom psíkov a mačičiek (komerčne nerealizované), ktoré sa stali jeho hlavnou témou aj vo voľných ilustráciách, novoročných prianiach, pohľadniciach, ale aj v osobnej korešpondencii pre rodinu a blízkych.

Za svoju tvorbu získal Vlastimil Herold niekoľko ocenení:

  • 1958 3. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyslového výtvarníctva, Bratislava – 2. cena
  • 1966 5. celoslovenská výstava úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva v Jablonci – 3. cena
  • 1966 Zväz slovenských výtvarných umelcov – 1. cena za najlepší plagát roku 1966
  • 1972 10. medzinárodná výstava turistických plagátov v Miláne – strieborná medaila
  • 1972 12. medzinárodná výstava plagátov cestovného ruchu v Catanii, kategória „Humor“ – 1. cena
  • 1978 Národní galerie, Praha – cena pre film Orbis Pictus
  • 1984 IX. academia filmu Olomouc – 3. cena
  • 1988 II. festival animovaných filmov v Českých Budějoviciach v kategórii Tvorba pre deti – 2. cena
  • 2004 udelené ocenenie Zlatá kamera in memoriam za dlhodobé a umelecky významné pôsobenie v slovenskej kinematografii

Vlastimil Herold sa narodil v Nižnom Hrabovci (okres Vranov nad Topľou), študoval v Prahe, no väčšinu svojho života žil a tvoril Bratislave.

Kurátorka výstavy: Silvia Kružliaková
Grafický dizajn výstavy: Mária Rojko
Dizajn výstavy: Martin Kubina
Produkcia výstavy a kontakt pre médiá: Gabriela Rybáriková
Fotografie: archív Martina Viktorina, archívy SMD a SFÚ

S podporou: Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Exkluzívny mediálny partner SCD: Designum
Hlavný mediálny partner: Startitup
Hlavný partner SCD: Antalis
Mediálni partner SCD: Citylife

Partner výstavy: Slovenský filmový ústav

Organizátori
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské múzeum dizajnu
Slovenské centrum dizajnu

Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Vlastimil Herold

Ďalšie osobnosti dizajnu