HORA. Absolútna vášeň

Ateliér sa zmenil na Horu. Priestranstvo, ktoré treba zmapovať, zakresliť a zamerať. Každodenná mravčia práca, ktorú neuľahčuje strmý terén. Pohyb v krajine si vyžaduje správny výstroj, skúsenosti, odhodlanie. Ak ti je smutno, pískaj si. Ale nezabúdaj byť v strehu. Tvoja sústredenosť ťa dovedie k výsledku. Správne zvolený chodník k šperku.

Ján Jánoš portrét. Foto Marcus Oliver Obert
Ján Jánoš portrét. Foto Marcus Oliver Obert

Za vznikom Ateliéru HORA stojí výtvarník a šperkár Ján Jánoš (1988), laureát Národnej ceny za dizajn 2023 – Produktový dizajn v kategórii Umenie & Dizajn & Remeslo za kolekciu prsteňov Si moja skala. Začiatok jeho príbehu sa dá vystopovať na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, kde študoval odbor zlatníctvo a strieborníctvo pod vedením Ondreja Ďuriana (2004 – 2008) a kde si vybudoval blízky vzťah ku kovu ako mnohotvárnemu materiálu a tiež navrhovaniu priestorových šperkov. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná textilná tvorba u Blanky Cepkovej (2008 – 2014), čo vnímal ako vhodný doplnok svojich skúseností a kreatívneho rozvoja. Odvtedy sa systematicky venuje budovaniu vlastnej značky HORA a výrobe autorských šperkov vytvorených doslova na mieru klientovi. Súčasťou jeho tvorivého procesu a zároveň strategickou témou bolo už od počiatku mapovanie imaginárneho vysokohorského prostredia, čerpá inšpiráciu z expedičného bádania v horskom teréne. Základom je analógia navrhovania solitérneho šperku so zdolávaním neľahkej trasy – cesty na vrchol hory. Sám autor opisuje horu ako metaforu prepájajúcu prežívanie v divokej prírode s naším každodenným životom v meste, hľadanie bezpečia a útočiska alebo prekračovanie komfortnej zóny za vidinou dobrodružstva. Všetky využívané procesy spoločne slúžia na dosiahnutie celistvého zážitku, na ktorého konci je šperk odzrkadľujúci charakter a individuálne emócie nositeľa. Ľudskú pozornosť priťahujú záhadné predmety a ich nosenie je výzvou, ktorá dokáže stimulovať predstavivosť. Pre Jána Jánoša je výzvou pretvárať živelnosť urbánneho prostredia do podoby experimentálneho autorského šperku s expresívnym výrazom, ten má schopnosť nabádať nositeľa k odvahe a k sile zdolávať každodenné prekážky, objavovať i prekračovať vlastné limity. To je vo svojej podstate oslobodzujúce, ale vyžaduje aj istú dávku drzosti.

Ján Jánoš: Si moja skala,
kolekcia prsteňov, 2022.
Foto: Marcus Oliver Obert
Ján Jánoš: Si moja skala, kolekcia prsteňov, 2022. Foto: Marcus Oliver Obert

Až donedávna bola výhradným záberom ateliéru HORA produkcia precízne vypracovaných autorských prsteňov zo striebra, materiálu, ktorý ho neprestáva fascinovať svojou prispôsobivosťou i premenlivosťou. Ten najčastejšie spracováva metódou transformácie tradičných zlatníckych techník ako napríklad odlievanie do strateného vosku, ale aj experimentálnymi procesmi navrhovania obohatenými o súčasné technológie, či dokonca tvarovanie kovu vzduchom. Každý prsteň je tak originálom vytvoreným na mieru priamo pre zákazníka a vyznačuje sa osobitým príbehom hľadania tvaru i významu.

Kolekcia strieborných
reťazí na krk, 2023.
Foto: Marcus Oliver Obert
Kolekcia strieborných reťazí na krk, 2023. Foto: Marcus Oliver Obert
Si moja skala,
kolekcia prsteňov, 2022.
Foto: Marcus Oliver Obert
Si moja skala, kolekcia prsteňov, 2022. Foto: Marcus Oliver Obert

Ján Jánoš cieľavedome rozvíja svoj potenciál v tvorbe odvážnych a sebavedomých šperkov, dokážu stimulovať i provokovať publikum. Jeho klientelu tvoria ľudia, ktorí nerešpektujú zaužívané hranice a neboja sa ich prekračovať, ak už priamo nestoja na opačnej strane. Príťažlivá je pre nich práve istá hrubosť a drsnosť, vyjadrená gestickým tvarom i variáciou štruktúr, ktoré sú výsledkom prepojenia remeselných znalostí s myšlienkou hľadania identity súčasného mestského človeka tak, aby vyjadrovali jeho divoký charakter i životné postoje.

Prednosťou prsteňov z dielne ateliéru HORA je nielen ich schopnosť byť trvácnym šperkom, hoci je to podľa Jánoša jedno z hlavných kritérií, aké by mal kvalitný šperk spĺňať. Áno, šperk by mal byť v prvom rade funkčný, ale zároveň by mal sprostredkovať emóciu vyjadrenú prepojením remeselnej zručnosti, rafinovaného technického riešenia a zhmotnenia myšlienky. Nosiť takýto šperk znamená prepojiť sa s ním a nechať ho naplno splynúť s telom. Zažívať a cítiť jeho povrch, tvar, váhu i teplotu materiálu. Sám autor hovorí, že šperk získava svoju identitu každodenným nosením. Mal by sa doslova zrásť s telom nositeľa a nechať vplývať čas, aby hladil a obrúsil jeho drsné hrany a prirodzenou patinou zvýraznil modeláciu v hĺbkach objektu. Ako sa šperk stáva neoddeliteľnou súčasťou nositeľovho tela, pôvodná surovosť postupne mení charakter, stále však v sebe nesie pôvodnú charizmu a nádych tajomstva. A práve preto nie je sezónnou záležitosťou určenou na príležitostné zdobenie, ale vyjadrením sebavedomého postoja nositeľa.

Si moja skala,
kolekcia prsteňov, 2022.
Fashion: Famale.
Foto: Marcus Oliver Obert
Si moja skala, kolekcia prsteňov, 2022. Fashion: Famale. Foto: Marcus Oliver Obert

Výroba šperkov
je pre mňa
absolútna vášeň.

Všetky šperky HORA dnes vznikajú na základe verbalizovanej anotácie ako štartéra procesu hľadania vyváženej formy a expresívneho výrazu, ktorý je poetickým vyjadrením konkrétnej myšlienky. Prostredníctvom textov autor objavuje situácie, ktoré mu pomáhajú odpútať sa od reálneho života. Otvárajú sa mu tak dvere do fiktívnych svetov. A to je sloboda, ktorú zámerne vyhľadáva, pretože mu dovoľuje zažívať rôzne pocity a na ich základe budovať identitu, tvar i štruktúru šperku. Realizácia solitérneho prsteňa je teda vyváženým výsledkom koexistencie formy, materiálu a príbehu. A text ako základ pre dizajn šperku udáva tempo aj jeho prezentácii, čím posúva jeho vnímanie do nečakanej roviny. Tá podľa neho dokáže presnejšie vystihnúť emóciu, ktorú chce do šperku pretaviť.


Celý článok nájdete v časopise Designum 2/2024 na s. 4. Viac informácií o predaji časopisu Designum.

Designum oslavuje tento rok 30. výročie svojho vzniku! Pri tejto príležitosti bola v Galérii dizajnu Satelit otvorená výstava a k prvému tohtoročnému číslu sme Vám pribalili malý darček v podobe zápisníka. 

Súvisiace diela

Si moja skala

Ján Jánoš
Prejsť na diela
Skip to content