Letné čítanie s Designum 2/2024

Editoriál

V prvom tohtoročnom čísle sme Vás informovali, že časopis Designum oslavuje tridsaťročné jubileum, ktoré si budeme pripomínať celý rok. Jeho históriu sleduje aj výstava v Galérii dizajnu Satelit, kde sú prezentované všetky publikované čísla, ktoré si návštevníci môžu vziať do ruky, ohmatať štruktúru papiera, prelistovať v ich obsahu či precítiť tlačiarenskú vôňu. Výstavný dizajn navrhli Matúš Lelovský a Peter Liška. Tí, ktorí by si chceli zobrať so sebou niektoré zo starších čísel, majú možnosť z ponuky nastohovanej podľa ročníkov a formátov meniacich sa v čase. Ale aj kúpiť si priamo na mieste prvé číslo s priloženým zápisníkom v grafickej úprave Matúša Buranovského. O tom, že Designum sa teší obľube našich čitateľov, svedčí aj počet objednávok predplatného, ktorý z roka na rok stúpa. Ak ste sa tento rok pozabudli, neváhajte, na webovej stránke Slovenského centra dizajnu nájdete online objednávkový formulár. Na rovnakej stránke nájdete archív Designumu, kde sú zverejnené online všetky čísla do roku 2022. Ak vás zaujali niektoré články na výstave, môžete sa k nim pokojne vrátiť.

V tomto čísle sme pripravili rozhovor s oceneným autorom v Národnej cene za dizajn 2023 v kategórii Umenie & Dizajn & Remeslo s Jánom Jánošom. Rozhovor s autorkami vizuálnej identity aktuálnej Národnej ceny za dizajn 2024 – Komunikačný dizajn Barbarou Kowalczukovou a Teréziou Denkovou. Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska prešla výraznými zmenami. O priebehu súťaže, ale aj ocenených knihách informuje Gabriela Ondrišáková. Časopis Designum je dlhoročným mediálnym partnerom výstavných projektov o dizajne v Moravskej galérii v Brne. Článok o výstave Out of the Blue a tvorbe českej dvojice Terezie Lexovej a Štěpána Smetanu napísala Veronika Pařízková a zároveň uzatvára rubriku Aktuálne. Do rubriky Múzejne prispela Silvia Kružliaková textom z výskumu pozostalosti Vlastimila Herolda, ktorá sa nachádza v Slovenskom múzeu dizajnu SCD. Je súčasťou monografickej výstavy, ktorú Slovenské centrum dizajnu pripravilo v Galérii dizajnu Satelit. Fakt, že aj hračky sú dôležitou súčasťou múzejných zbierok a čoraz častejšou voľbou ich prezentácie verejnosti pripomína aj výstava Deťom na mieru. Autorská tvorba pre deti v socialistickom Československu. Kurátorkou výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave a editorkou rovnomennej publikácie (vydalo Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe) bola Lucie Skřivánková, ktorá prijala naše pozvanie na rozhovor. Do časti Teoreticky sme zaradili dva projekty, sčasti prezentujúce výsledky výskumnej činnosti na vysokých školách dizajnérskeho zamerania. Eva Jenčuráková z Katedry dizajnu TUKE informuje o svojom projekte, ktorého záverom je niekoľko edukačných a terapeutických pomôcok pre deti s kortikálnou poruchou zraku. Wanda Borysko a Dušan Kočlík z Ústavu dizajnu STU v Bratislave vo svojom príspevku prinášajú pohľad na tému každodennosti v produktovom dizajne, ktorá sa stala východiskom výstavy Fórum dizajnu 2024 realizovanej na 32. medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov a dizajnu v areáli Agrokomplexu v Nitre. V tomto čísle sme použili v nadpisoch písma Guacamole od Nikolety Dekanovej a NKS back od Simony Császárovej.

Prajeme príjemné letné čítanie s časopisom Designum!

Obsah Designum 2/2024

Editoriál /Jana Oravcová
HORA. Absolútna vášeň / Mária Hriešik Nepšinská
Do dizajnu chceme priniesť nehu. Rozhovor s dizajnérkami NCD 2024 / Barbora Krejčová
Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / Gabriela Ondrišáková
Dvojica, ktorá vie snívať dizajnom / Veronika Pařízková
Vlastimil Herold. Od kresby cez animáciu až po propagáciu a úžitkovú grafiku / Silvia Kružliaková
Ďeťom na mieru. Autorská hračka socialistického Československa / Jana Oravcová
Iný pohľad na dizajn. Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku / Eva Jenčuráková
Každodennosť. Subjektívne o výstave Fórum dizajnu 2024 / Wanda Borysko, Dušan Kočlík
Písma čísla / Nikoleta Dekanová, Simona Császárová

Viac k téme v publikáciách

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content