Nikoleta Čeligová Györe

Zameranie
dizajnérka

Držiteľka Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Národnej ceny za dizajn 2015.

Foto: archív SCD (Galavečer NCD 2015)

NCD diela

Nikolajka

Nikolajka

Nikoleta Čeligová Györe
Levity

Levity

Nikoleta Čeligová Györe
Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Prejsť na publikácie