Najzaujímavejšie príspevky roku 2022 v e-designume

Milé čitateľky a čitatelia, redakcia časopisu Designum a platformy e-designum vám taktiež praje šťastný a spokojný rok 2023. V krátkom ohliadnutí sa za uplynulým rokom vám prinášame výber najzaujímavejších príspevkov roku 2022. Ak vám vtedy ušli, teraz už nemusia!

Eva Husárová – značka Matieva. Diera v textilnom tričku sa nedá dotkať, odev z biomateriálu však viem doliať

Vo svojej tvorbe prepája poznatky zo staviteľstva, vizuálnej komunikácie a odevného dizajnu. Zameriava sa na spoločenské a ekologické témy. Pod značkou Matieva sa venuje predovšetkým odevnej tvorbe, ktorá je charakteristická experimentálnou a nekonvenčnou prácou s materiálom.

Som rád, že NCD sa vyvíja. Rozhovor s Martinom Bajaníkom o vizuálnej identite Národnej ceny za komunikačný dizajn 2022

Autorom vizuálnej identity Národnej ceny za komunikačný dizajn 2022 je Martin Bajaník, známy tým, že sa svojou tvorbou pohybuje na rozhraní dizajnu a marketingu. Koncept národnej ceny sa podľa neho vyvíja, prihovára sa širšiemu publiku, a teda je prirodzené, že sa posúva aj spôsob, akým sa prezentuje a komunikuje.

Michal Tornyai: Pri tvorbe kníh si rád kladiem výzvy

Michal Tornyai je písmotvorca, typograf, pedagóg a grafický dizajnér so záujmom o polygrafiu. So značkou Risomat (2015 – 2019) spopularizoval medzi slovenskými dizajnérmi a umelcami vtedy málo známu technológiu risografickej tlače. V súčasnosti je hlavným dizajnérom združenia Čierne diery, ktoré sa zaoberá osvetou zabudnutej a dlhodobo prehliadanej slovenskej architektúry. V NCD 2022 získal Cenu pre osobnosti dizajnu – Etablovaný dizajnér.

„Nevinnosť” dizajnu a moc propagandy

Úvodným textom Designum 2/2022 bol príspevok od filozofa Lukáša Likavčana. Cez osobné skúsenosti z Moskvy sa zamýšľal nad tým, ako propaganda a moc nachádzajú sofistikované spôsoby, ktorými dizajnujú svet na svoj obraz. Príspevok bol súčasťou rubriky Stojíme pri Ukrajine.

Pozvánka do Satelitu – Miroslav Debnár 92xxx22 medium vitae

Rozhovor Eleny Farkašovej s Mirom Debnárom sa uskutočňoval postupne, v rámci série spoločných stretnutí k príprave retrospektívnej autorskej výstavy Miroslav Debnár 92xxx22 medium vitae.

Naozaj málo z naozaj veľa alebo správa o keramike a porceláne na Designbloku 2022

Počas tohto októbra sa v Prahe konal 24. ročník medzinárodného festivalu dizajnu – Designblok 2022 (časopis Designum bol jedným z jeho mediálnych partnerov). Simona Janišová bola v Prahe počas celej doby trvania festivalu. Pripravila pre e-designum report o jej postrehoch zo zastúpenia keramiky a porcelánu, materiálov, ktoré sú na českej pôde dlhodobo obľúbené medzi výrobcami, autormi, a samozrejme aj divákmi.

Samuel Čarnoký — bežec na krátke aj dlhšie trate

Samuel Čarnoký je grafický dizajnér, vysokoškolský pedagóg, typograf a písmotvorca. Za dizertačnú prácu, v ktorej zmapoval vývin tvorby digitálneho písma na Slovensku od úplného začiatku, získal v Národnej cene za komunikačný dizajn 2016 Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský dizajn a roku 2018 ju knižne vydalo Slovenské centrum dizajnu ako Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitized type design in Slovakia. Od roku 2010 tvorí a publikuje písma pod značkou CarnokyType.

Bude treba pomôcť Ukrajine a dizajnéri sa tu môžu spolupodieľať. Rozhovor s Oleksandrou Bakushinou

Oleksandra Bakushina je dizajnérka pochádzajúca z Ukrajiny. Po ukončení Strednej umeleckej školy v Kyjeve prišla v roku 2015 do Bratislavy študovať dizajn na Vysokú školu výtvarných umení. Už počas štúdia sa predstavila niekoľkými zaujímavými projektmi, ktoré vznikli v rámci bakalárskeho štúdia na Katedre dizajnu v Ateliéri industrial dizajn a medziodborovej stáže na Katedre úžitkového umenia (v Ateliéri S+M+L_XL – Kov a šperk a Ateliéri keramiky). V súčasnosti je v poslednom ročníku magisterského štúdia v Ateliéri experimentálneho dizajnu. Príspevok bol súčasťou rubriky Stojíme pri Ukrajine.

Keď v móde ide o život. Rozhovor s Máriou Štranekovou

Mária Štraneková je dizajnérka a pedagogička, ktorej tvorbu v oblasti udržateľnej módy odborná verejnosť prvýkrát ocenila už v roku 2007 titulom Top Styl Designer na veľtrhu STYL a KABO v Brne. V súčasnosti kombinuje tvorbu pod svojou značkou Mayamay s pozíciou vysokoškolskej pedagogičky a lektorky na francúzskej škole módneho biznisu MOD’SPE Paris Central Europe v Bratislave.

Nová výstava v Galérii Satelit Študentský plagát je otvorená

Sprievodnú výstavu k Trienále plagátu Trnava 2022 s názvom Študentský plagát, ktorá sa koná v priestoroch Galérie dizajnu Satelit v Bratislave si môžete pozrieť do 29. januára 2023. Výstava ponúka výberovú prehliadku plagátov z deväťdesiatych a nultých rokov od dnes už etablovaných slovenských grafických dizajnérov z ich študentských čias na Katedre grafického dizajnu VŠVU. S týmito plagátmi sa zároveň zúčastnili súťaže Trienále plagátu Trnava v ročníkoch 1994, 1997, 2000 alebo 2003. 

Tešíme sa na vašu návštevu!    

O Slovenskom centre dizajnu

S novým rokom prinášame zopár (staro)nových informácií o Slovenskom centre dizajnu.

Nový diel podcastu Klub dizajnu

Peter Chmela uzatvára päticu rozhovorov Klubu dizajnu, v ktorých sme vyspovedali dizajnérov z výstavy Národná cena za dizajn 2022. Zoznámte sa s ďalším grafickým dizajnérom, ktorý svoje zručnosti nadobudol nielen doma, ale aj v zahraničí.

Príjemné počúvanie!

Vo veku 86 rokov nás navždy opustil šperkár Anton Cepka

S veľkým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 26.12.2022 navždy opustil významný umelec, pedagóg a zakladateľská osobnosť slovenského a českého moderného šperku druhej polovice 20. storočia, Anton Cepka (1936-2022).

Česť jeho pamiatke!

PF 2023

Vážené dizajnérky, dizajnéri, priatelia dizajnu,

rok 2022 bol pre nás rokom po Roku slovenského dizajnu. Bolo to o očakávaných očakávaniach, nečakaných sklamaniach, veľkej zodpovednosti a malom rozpačitom rozpočte. Napriek tomu sme aj vďaka podpore a ústretovosti nášho zriaďovateľa Ministerstva kultúry SR a nášho generálneho reklamného partnera J&T Banky prešli krízovým rokom v celku úspešne.

Hneď v úvode sme sa zapojili do pomoci vojnou ničenej Ukrajine, realizovali sme niekoľko dizajnérskych workshopov so slovenskými a ukrajinskými deťmi, spoluorganizovali sme medzinárodnú výstavu Krehký betón vo Francúzskom Inštitúte, dokázali sme na poslednú chvíľu pripraviť Fórum dizajnu, výstavne a organizačne zabezpečiť Národnú cenu za dizajn aj s fyzickým slávnostným odovzdávaním ocenení, vydať knihu o Škole umeleckých remesiel, ktorá počas roka zbierala ocenenia, vytlačiť kvalitný reprint k 90. výročiu Výstavy bývania v dreve, vydali sme 4 čísla jediného odborného časopisu o dizajne na Slovensku Designum, s výskumom o Škole umeleckých remesiel sme sa zapojili do projektu Bauhaus Dessau – Digital Atlas of Design and Art Education Beyond the Bauhaus, odprezentovali sme metodológiu zbierania slovenského dizajnu na konferencii Collec_Think Tank Conference v Budapešti, zorganizovali sme workshopy digitálneho tvarovania v našom softvéri Hurban selector, odpromovali sme knižnicu materiálov LOMA na našej výstave Materialisti, zachránili sme mozaiku Štefana Belohradského, prezentačnú vitrínu Olega Fintoru spred Istropolisu a zaujímavé kreslá zo sobášnej siene v Krupine, kurátorsky sme zabezpečili Trienále plagátu v Trnave a mnoho ďalších menších či väčších aktivít. Počas celého roka prebiehali jednania so zahraničnými partnermi a slovenskými inštitútmi v zahraničí, ktorých výsledkom sú pripravované výstavné projekty slovenského dizajnu v Berlíne, Prahe, Viedni a Marseille. Našou prioritnou snahou je podporovať slovenský dizajn na všetkých úrovniach. Nerád sa vyhováram na slabé personálne a finančné zabezpečenie našej organizácie, skôr sa spolu s mojimi kolegyňami a kolegami snažím tento stav riešiť, či už aktívnou činnosťou pre projekt Kultúrne centrum H.urban, získavanie nových reklamných partnerov SCD a spoluprácou naprieč rezortami. Môj sen o veľkom a silnom centre, ktoré adekvátne podporuje slovenský dizajn je síce v oblakoch, no rebrík do oblakov je pevne zakliesnený. Neviem či po ňom zvládnem kráčať, ale pokúsim sa. Ďakujem za podporu mojím kolegyniam a kolegom, externým spolupracovníčkam a spolupracovníkovi, dizajnérom a dizajnérkam, ktorí pri nás vždy stáli, inštitúciám, ktoré s nami aktívne spolupracujú a všetkým, ktorí si nájdu cestu na vernisáže do Galérie dizajnu Satelit alebo do dlhodobej expozície Slovenského múzea dizajnu. Vďaka vám naša práca dáva zmysel. Prajem úspešný nový rok, veľa zdravia, spokojnosti a hrdosti na kvalitný slovenský dizajn.

Maroš Schmidt

riaditeľ SCD

Otváracie hodiny počas Vianoc

ZATVORENÉ:
Galéria dizajnu Satelit
19.12.2022 – 10.1.2023

Od 11. januára bude v galérii výstava Student Poster, ktorá je súčasťou sprievodných podujatí Trienále plagátu Trnava 2022. Uvidíte výstupy workshopu pod vedením Juraja Blaška, ktorého sa zúčastnia študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

ZATVORENÉ:
Slovenské múzeum dizajnu
19.12.2022 – 10.1.2023

ZATVORENÉ:
Knižnica dizajnu
23.12.2022 – 05.01.2023

Tešíme sa na vašu návštevu po sviatkoch!

Vyšiel nový diel podcastu Klub dizajnu

Rozhovor so študentkami Vysokej školy výtvarných umení. Adriána Ondrušová a Katarína Plačková hľadajú ekologické riešenia v oblastiach produktového dizajnu. Navrhujú a vytvárajú produkty, ktoré sú vyrobené z biologicky rozložiteľných a recyklovateľných monomateriálov. A prečo sú súčasťou výstavy NCD – Komunikačný dizajn? Dozviete sa v rozhovore.

Vypočuť si epizódu.

Výberové konanie na funkciu vedúceho Výskumno-vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu vedúceho Výskumno-vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť do 14. 12. 2022 do 15:00 elektronicky na adresu sekretariat@scd.sk a lenka.obselkova@scd.sk.

Kritériá, požiadavky a všetky potrebné informácie o pracovnej ponuke nájdete v priloženom dokumente.

Počas sviatkov máme zatvorené

Milí návštevníci galérie dizajnu Satelit, Slovenského múzea dizajnu a knižnice dizajnu oznamujeme, že 17. novembra 2022 ako aj počas všetkých sviatkov budú naše priestory zatvorené.

Vidíme sa inokedy!