Newsletter

Dielo dizajnu

Bolt Chair
Bolt Chair

Bolt Chair

Slovenský dizajnér Jakub Pollág, dlhodobo žijúci a pôsobiaci v Prahe, je zakladateľom dizajnérskeho štúdia zeitgeist.limited. V spolupráci s českým dizajnérom Filipom Kramplom vytvorili stoličku Bolt Chair. Prepájajú v nej základné princípy a vízie svojej tvorby – lokálnosť, nadčasovosť, bezodpadovosť, udržateľnosť a kvalitu výrobkov. Zámerom autorov bolo vytvoriť stoličku, ktorá sa dá jednoducho rozložiť aj zložiť na plocho - tak, aby sa mohla komfortne prevážať aj v osobnom aute. Možnosť jednoduchých opráv jej dáva predpoklad zaradiť sa do skupiny opraviteľných produktov. Je vyrobená z masívneho jaseňového dreva s výraznou štruktúrou, pričom špecifická farebnosť v troch variáciách je dosiahnutá použitím prírodných olejov. Jej línie a krivky boli navrhnuté s ohľadom na technické špecifiká a limity strojov, ktoré boli pri výrobe použité. Signifikantným prvkom tejto stoličky sú priznané naddimenzované konštrukčné prvky skrutka s maticou (bolt), ktorá sa okrem funkčného prvku stáva dôležitým estetickým momentom a zároveň slúži ako vizuálna nápoveda signalizujúca možnosť demontovať ju na štyri samostatné časti. Dynamiku a jedinečnosť jej dodáva kontrast materiálov a farebnosti jednotlivých prvkov. Estetické a funkčné kvality tejto stoličky boli ocenené Národnou cenou za dizajn 2023 v kategórii Domov a verejný priestor a takisto German Design Awards 2024 ako Excellent Product Design – Furniture. V závere minulého roka sa stolička stala súčasťou zbierkového fondu Slovenského múzea dizajnu.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Ferdinand Chrenka

Je všestranne aktívny ako priemyselný dizajnér, vysokoškolský pedagóg i ako vytrvalý propagátor a kurátor výstavných dizajnových podujatí. Má za sebou mnoho ocenení a úspešných projektov, ktoré vzbudili medzinárodný záujem. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení dizajnu u doc. Tibora Schottera roku 1986. Na svoju „materskú“ školu VŠVU sa vrátil na začiatku 90. rokov minulého storočia, kde pôsobí od roku 1993 ako vedúci Ateliéru industrial dizajnu. Jeho koncepcia výučby je postavená na projektoch spolupráce s domácimi aj zahraničnými priemyselnými podnikmi. Úspešné boli najmä projekty so slovenskými firmami Sandrik Berndorf a UniLight alebo zahraničnými Compaq, Ikea, Electrolux, naposledy LG Hi-Macs. Ako priemyselný dizajnér pracuje pre viaceré podniky, v poslednom desaťročí najmä pre Pastorkalt, a. s., Nové Zámky, Mora Slovakia a najmä Chiranu - Medical, a. s., Stará Turá. Získal viacero prestížnych ocenení, predovšetkým za dizajn stomatologických súprav (NCD 1999 a 2001, Design Prestige 1999 v Brne) ale aj chladiarenských samoobslužných zariadení (Slovak Gold 2001, Grand Prix Gastra 2005 a 2007, Slovak Gold Exclusiv 2007). Svoje skúsenosti a poznatky uplatňuje aj pri tvorbe a realizácii výstavných projektov, ktoré často prekračujú hranice krajín, propagujú dizajn a jeho kultúrne a sociálne aspekty. Spolupracoval napr. na študentských projektoch Dizajn do tmy a Dizajn pre bezdomovcov (s českou odborníčkou PhDr. Lenkou Žižkovou) alebo na koncepcii a realizácii medzinárodnej výstavy Design Match. Bol dlhoročným členom medzinárodnej poroty Design centra Českej republiky, a pôsobí aj v iných hodnotiacich tímoch (pre KEGA, ÚĽUV Bratislava). vedie ku kontinuálnemu pozitívnemu vývoju produktu.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív