White Papers Database

Databáza White Papers je kľúčovým výstupom projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe (skrátene Design & Innovation), ktorý bol podporený programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvorenie slovensko-rakúskej výskumnej spolupráce, ktorá sa zaoberala výskumom najnovších poznatkov z oblasti dizajnu a hľadala odpovede a riešenia na otázku, ako ľudia môžu využiť technický a digitálny pokrok na skvalitnenie života celej spoločnosti a rozvíjanie trvalo udržateľných riešení.
Databáza White Papers ponúka rôzne materiály, ktoré dokumentujú alebo sú výsledkom aktivít a výskumu, ktoré realizovalo SCD v spolupráci s partnermi projektu. Pri každom dokumente sú uvedené základné informácie (názov aktivity, typ výstupu, prípadne krátky popis). Po kliknutí na názov daného dokumentu bude možné daný dokument prehliadať online alebo stiahnuť do počítača.

H.U.R.B.A.N. selector (software)
Knižnica materiálov LOMA (Materialbibliothek/library of materials)
Škola umeleckých remesiel (ŠUR) (výskum/Forschung/research)
Human by Design (výstava/Ausstellung/exhibition)
In Machine We Trust (výstava / Ausstellung / exhibition)
Trust in Digital Age (workshop a výstava / Workshop und Ausstellung / workshop and exhibition)
Changing Values (konferencia/Konferenz/conference)
Audiovizuálne prezentácie (Audiovisuelle Präsentationen/Audiovisual Presentations)
Didaktický materiál pre deti 10+/Didaktisches Material für Kinder 10+
Design & Innovation Final Presentation
MAK Design LAB
MAK Lab App