Tlačová konferencia: Slovenské centrum dizajnu v roku 2019

Diskusia
12. apríla 2019

Pozývame vás na tlačovú konferenciu Slovenského centra dizajnu, ktorá sa bude konať v piatok 12. apríla 2019 o 11.00 v priestoroch Galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 v Bratislave.

Predstavíme spoluprácu s generálnym partnerom J&T Bankou, napríklad na projekte Tatra 603X Coupé, výstavné aktivity SCD, a napokon zásadný projekt Dizajn a inovácie, na ktorom spolupracujeme s viedenským MAK – Múzeom úžitkového umenia a ďalšími inštitúciami.

Na tlačovej konferencii vystúpia:

Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu,
Maroš Schmidt, vedúci Slovenského múzea dizajnu,
Anna Macaláková, generálna riaditeľka J&T Banky Slovensko,
Klára Prešnajderová, spoluautorka projektu Dizajn a inovácie
a zástupcovia partnerských inštitúcií.

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00