Design & Innovation

Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Leitmotívom aktivít Slovenského centra dizajnu (SCD) bol od polovice roka 2018 až do konca augusta 2020 projekt Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, ktorý bol realizovaný vďaka podpore z EFRR / programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Témou spájajúcou všetky aktivity projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe bol dizajn a inovácie v digitálnej dobe, stratégie, ktorými dizajn reaguje na výzvy súčasnej spoločnosti – sociálne otázky, potreba udržateľných riešení a využívania inovatívnych materiálov, zodpovednosť a možnosti riešenia aktuálnych problémov v spolupráci inštitúcií zo sféry dizajnu a politiky.
Projektové aktivity smerovali k vybudovaniu trvalého partnerstva medzi inštitúciami na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa venujú dizajnu. Celý projekt sme realizovali v spolupráci s Múzeom úžitkového umenia vo Viedni (MAK), bratislavskou Vysokou školou výtvarných umení, Akadémiou úžitkového umenia vo Viedni (Die Angewandte) a ďalšími šiestimi strategickými partnermi zo Slovenska a Rakúska.

Výstupy projektu môžete vidieť v tzv. White Papers Database

Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

akronym: Design & Innovation
celkový oprávnený rozpočet projektu: 1 471 774,10 Eur
výška spolufinancovania z EFRR: 1 251 007,99 Eur (85%)

projektoví partneri
Slovenské centrum dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení
Múzeum úžitkového umenia (MAK), Viedeň
Univerzita úžitkových umení (Die Angewandte), Viedeň

strategickí partneri
Ministerstvo kultúry SR
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia Cvernovka
Austrian Institute of Technology
Kunsthalle Wien
Architekturzentrum Wien

tlačové správy k projektu
Cezhraničný projekt Design & Innovation priniesol omnoho viac, ako sme si dokázali predstaviť (2. 7. 2020)
Nový sofvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnost dizajnérov (13. 5. 2020)
MAK on Tour – rakúski návštevníci na stope slovenského dizajnu (6. 12. 2019)
Human by Design – Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne (4. 9. 2019)
Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe (12. 4. 2019)